Statuss:
Īstenošanā

No 2022. gada 20. līdz 22. septembrim Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA) sadarbībā ar EDSO biroju rīkoja stratēģiskās riska analīzes semināru Kazahstānas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, kā arī Finanšu ministrijas un Lauksaimniecības ministrijas pārstāvjiem.

Semināra galvenais mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Eiropas Savienības robežu drošības riska analīzes integrētā modeļa principiem un metodoloģiju un sniegt informāciju par sistemātiskas pieejas nodrošināšanu datu vākšanai un analīzei. Semināra laikā galvenā uzmanība tika pievērsta sadarbības stiprināšanai visu valsts robežas pārvaldības sistēmā iesaistīto aģentūru kopīgas stratēģiskās riska analīzes īstenošanā. Tika veikta arī Kazahstānas un Eiropas prakses salīdzinošā analīze un izstrādāti ieteikumi kopīgas stratēģiskās riska analīzes sistēmas ieviešanai.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv