Statuss:
Īstenošanā

2022. gada 28. decembrī Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) oficiāli nodeva aprīkojumu Tadžikistānas valdības Pārtikas drošības komitejas departamentam valsts robežas un transporta jautājumos. Kopējā pirkuma cena ir 9 980 eiro.

Minētais departaments saņēma infrasarkanos termometrus (pirometru), termočemodānus, maisiņu komplektu karantīnas produktu skrīningam, datorus un printerus.

Minētais aprīkojums tika iegādāts, pamatojoties uz nacionālo partneru lūgumu veicināt attiecīgo nacionālo aģentūru tehniskās bāzes attīstību.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv