No 2022.gada 1. līdz 3.februārim Biškekā Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA) sadarbībā ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos un Starptautisko migrācijas organizāciju rīkoja nacionālo tiešsaistes semināru par starptautiskajiem standartiem nelegālo migrantu identifikācijas, aizturēšanas un atgriešanas jomā. No Kirgizstānas puses seminārā piedalījās pārstāvji no Kirgizstānas Parlamenta Migrācijas padomes sekretariāta, Ārlietu ministrijas Ārējās migrācijas departamenta, Iekšlietu ministrijas Ekstrēmisma un nelegālās migrācijas apkarošanas dienesta, Valsts drošības komitejas Robežapsardzības dienesta un Kirgizstānas Republikas Darba, sociālā nodrošinājuma un migrācijas ministrijas Migrācijas jautājumu pārvaldes.

Semināra mērķis bija veicināt izpratni par starptautiskajām tiesību normām un instrumentiem pienācīgai migrācijas pārvaldībai, izstrādāt institucionālas pieejas nelegālo migrantu identificēšanas un efektīvas atgriešanas jomā, kā arī pilnveidot esošo tiesisko regulējumu un tiesībaizsardzības mehānismu atgriešanas jomā.

Eksperti no Latvijas Republikas Valsts robežsardzes un Lietuvas Republikas Valsts robežas apsardzības dienesta, kā arī ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos un Starptautiskās migrācijas organizācijas Kirgizstānā pārstāvji semināra laikā prezentēja Eiropas Savienības dalībvalstu praksi par migrantu identificēšanas metodēm, aizturēšanas un izmitināšanas procedūrām, aizturēto migrantu tiesību un garantiju nodrošināšanu, kā arī atgriešanas kārtību, tai skaitā atpakaļuzņemšanas līgumu piemērošanu.

Semināra laikā dalībnieki kopā ar ekspertiem veica nacionālo likumdošanas normu atbilstības starptautiskajām normām salīdzinošo analīzi un pārrunāja tās rezultātus. Īpaša uzmanība apmācību laikā tika pievērsta sadarbībai starp institūcijām, kas atbild par darbu ar migrantiem, kā arī starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar standartiem, kas tiek piemēroti migrantu aizturēšanas centriem (specializētajiem centriem), un izmitināto aizturēto migrantu garantijām, kas jānodrošina viņu uzturēšanās laikā centrā.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv