Statuss:
Īstenošanā

2023. gada 17.-19. maijā, Kirgizstānā, Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10)  rīkoja semināru par iestāžu rīcību masveida nelegālo migrantu pieplūduma gadījumā pāri robežai. Pasākumā piedalījās pārstāvji no Kirgizstānas valsts iestāžu centrālajiem birojiem/štābiem, kas ir atbildīgi par sadarbības plānu izstrādi, koordināciju un departamentu pārvaldību ārkārtas situācijās.

Semināra kopējais mērķis ir dalīties ar Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi nelegālo migrantu masveida pieplūduma, jaukto migrācijas plūsmu, tostarp nelegālo migrantu, pārrobežu pārvaldīšanas jomā. Latvijas Valsts robežsardzes dienesta, Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta un UNHCR eksperti iepazīstināja klātesošos par ārkārtas/krīzes situāciju definēšanu, starpinstitūciju sadarbību, kā arī nosūtīšanas un ārkārtas situāciju plānošanas mehānismiem migrācijas plūsmu kritiskajos periodos. Turklāt klātesošie tika iepazīstināti ar starptautiskajiem līgumiem un konvencijām, kas nosaka standartus, tostarp cilvēktiesību jomā, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātajām grupām.

Dalībnieki apsprieda arī pašreizējo situāciju Centrālajā Āzijā, jo īpaši Kirgizstānā, saistībā ar esošajiem mehānismiem mijiedarbībai vietējā līmenī, lai nodrošinātu labāku koordināciju masveida migrantu un/vai bēgļu plūsmas gadījumā, ko izraisa sociālie, politiskie, ekonomiskie un vides iemesli, dabas katastrofas, cilvēka izraisīta katastrofa, ekonomiskā migrācija vai citi globāli neparedzēti faktori.

Seminārs organizēts BOMCA 10 programmas Komponentes Nr.1 “Robežas apsardzības iestāžu institucionālā attīstība” ietvaros, kuras mērķis ir turpināt attīstīt un stiprināt robežkontroles iestāžu institucionālo kapacitāti Centrālāzijas valstīs, lai ieviestu starptautiskos standartus un labāko praksi valsts, reģionālās un globālās drošības nodrošināšanai.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv