Statuss:
Īstenošanā

No 2022. gada 13. līdz 20. jūlijam Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA) ietvaros Dušanbē un Biškekā norisinājās nacionālie riska analīzes semināri Robežas apsardzības, Muitas un tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem, kas pārvalda Tadžikistānas un Kirgizstānas robežas.

 Semināru laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar kopīgas robežu drošības riska analīzes procedūrām un pamatprincipiem, normatīvajiem aktiem un to piemērošanas praksi, kā arī  Eiropas Savienības (ES) pieredzi. Pieaicinātie ES eksperti sniedza pārskatu par valsts sistēmu, tiesisko regulējumu un apstiprinātajām aktivitātēm, kas nepieciešamas riska analīzes sistēmas attīstībai.

Semināra laikā Latvijas Valsts robežsardzes koledžas un Rīgas Tehniskās universitātes eksperti izskatīja nacionālo tiesisko regulējumu robežu drošības jautājumus riska analīzes jomā un izstrādāja ieteikumus sistemātiskas un vienotas pieejas ieviešanai valsts institūcijās stratēģiskā, operatīvā un taktiskā līmenī. Izstrādāti ieteikumi/ceļvedis risku analīzes sistēmas ieviešanai institucionālajā normatīvajā regulējumā, ņemot vērā valstu nacionālo specifiku.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv