No 2022.gada 15. līdz 17. martam, Taškentā, Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā (BOMCA) sadarbībā ar Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO) biroju Dušanbē un EDSO Robežsardzes koledžu rīkoja reģionālo semināru (ToT) vadošajam sastāvam mācību metodikas izstrādei Centrālāzijas valstu Robežapsardzības, Muitas, kā arī Pārtikas un veterināro dienestu instruktoru un pasniedzēju apmācībām.

Semināra mērķis - izstrādāt metodoloģiju nacionālo kompetento iestāžu atbalstam, kas nodrošinās savlaicīgu un efektīvu izglītības procesu, kā arī palielinās spēju savlaicīgi nodrošināt kvalitatīvu ekspertīzi veiksmīgai zināšanu un prasmju nodošanai.

Semināra laikā Latvijas Valsts robežsardzes koledžas un EDSO Robežsardzes koledžas eksperti īpašu uzmanību pievērsa apmācību sistēmai Robežapsardzības iestādēs un ToT metodisko principu lomai izglītības procesā. Šīs aktivitātes rezultātā izstrādātā ToT metodoloģija ietver vairākas sadaļas, un tai ir jāpalīdz pasniedzējiem izglītības kursu plānošanā, mācību programmu izstrādē, kā arī atbilstošu mācību metožu izvēlē un sekmīgā izmantošanā. Metodoloģija tiks pārbaudīta BOMCA programmas ietvaros plānotajās apmācībās.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv