Statuss:
Īstenošanā

2022. gada 23. novembrī Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) tiešsaistē rīkoja  Reģionālās vadības grupas (RVG) 2.sanāksmi. Šis pasākums tiek rīkots katru gadu, lai veicinātu projekta efektīvu īstenošanu, veicot visaptverošu sasniegto rezultātu izvērtējumu un sekmētu stratēģisku lēmumu pieņemšanu par BOMCA 10 programmas galvenajiem virzieniem reģionālajā līmenī.

Šajā nolūkā vadības grupas locekļi, ko pārstāvēja BOMCA 10 īstenošanas partneru konsorcijs, beneficiāru aģentūru pārstāvji no visām piecām Centrālās Āzijas valstīm un donoru pārstāvji no Eiropas Savienības delegācijām Centrālajā Āzijā, sanāca kopā un izvērtēja programmas vispārējo progresu kopš 2021. gada decembra, sasniegumus un problēmas, kā arī apsprieda reģionālo darba plānu nākamajam gadam.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv