No 2022. gada 15. līdz 17. jūnijam Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA) ietvaros tika organizēta Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas izglītības iestāžu un robežsardzes centru pārstāvju mācību vizīte uz Latviju.

Vizītes mērķis ir piedalīties starptautiskajos zinātniski praktiskajos pasākumos un iepazīties ar Eiropas Savienības izglītības pieejām, apmainīties ar pieredzi un stiprināt institucionālās partnerības starp Centrālāzijas un Latvijas robežsardzes izglītības iestādēm.

2022. gada 16. jūnijā Centrālāzijas pasniedzēji piedalījās IX starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē "Drošība un robežu pārvaldība", ko organizēja Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, lai apkopotu labāko praksi inovatīvu drošības risinājumu izstrādē un ieviešanā robežu drošībā un pārvaldībā. Konferencē piedalījās arī FRONTEX un Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Moldovas, Gruzijas un citu valstu Robežapsardzības akadēmiju un izglītības iestāžu pārstāvji, kas ļāva apmainīties ar informāciju un izveidot kontaktus.

2022.gada 17. jūnijā mācību vizītes dalībnieki viesojās Latvijas Republikas Valsts robežsardzes koledžā un piedalījās tās 30 gadu jubilejas svinībās, kā arī piedalījās Valsts robežsardzes koledžas klātienes studentu 18. izlaiduma ceremonijā. Papildus CA pasniedzējiem tika dota iespēja lasīt vieslekcijas Valsts robežsardzes koledžas studentiem.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv