Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Bomca 10

Laikā no 2021. gada 14. jūnija līdz 9. jūlijam Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā un Afganistānā 10. posma  (BOMCA 10) ietvaros notika programmas uzsākšanas sanāksmes ar programmas partneru un labuma guvēju institūciju pārstāvju dalību.

Programmas darba grupa tikās ar pārstāvjiem no iesaistīto valstu  drošības padomēm, ārlietu ministrijām, muitas un robežu aģentūrām, tiesībaizsardzības un migrācijas aģentūrām, vietējām attīstības aģentūrām un citām ar robežu pārvaldību saistītajām iestādēm Kirgizstānā, Kazahstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā, Uzbekistānā un Afganistānā. Sanāksmju mērķis bija iepazīstināt partnerus Centrālāzijā un Afganistānā ar programmas jauno posmu un apspriesties par projektā plānotajiem tematiskajiem pasākumiem. Šo sanāksmju rezultātā precizēs projekta darba plānu, lai ar 2021. gada 1. oktobri uzsāktu šo pasākumu īstenošanu.

Robežu pārvaldības programmu Centrālāzijā un Afganistānā finansē Eiropas Savienība, un to īsteno ES dalībvalstu robežu pārvaldības institūciju un Starptautiskā migrācijas politikas attīstības centra (ICMPD) konsorcijs, ko vada Latvijas Republikas Valsts robežsardze. Projekta 10. posms  tika uzsākts 2021. gada 1. aprīlī un tā kopējais ilgums ir 54 mēneši ar budžetu EUR 21,65 miljonu apmērā. Projekta mērķis ir uzlabot drošību, stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi reģionā, vienlaikus atbalstot pārrobežu sadarbību un uzlabojot dzīves apstākļus cilvēkiem, kas dzīvo Centrālāzijas un Afganistānas pierobežas apgabalos. Tematiski projekts aptver četrus elementus: robežu pārvaldības aģentūru institucionālā attīstība, atklāšanas spēju uzlabošana, tirdzniecības veicināšana un pārrobežu sadarbības uzlabošana. Ģeogrāfiski projekts aptver sešas reģiona valstis (Afganistānu, Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu).

BOMCA ir galvenā un lielākā ES finansētā programma reģionā. Kopš tās uzsākšanas 2003. gadā tās dažādie posmi bija vērsti uz spēju veidošanu un iestāžu attīstību, tirdzniecības koridoru attīstīšanu un tirdzniecības veicināšanu, robežu pārvaldības sistēmu uzlabošanu un narkotiku tirdzniecības apkarošanu Centrālāzijas reģionā. Katrs jauns BOMCA posms, ieskaitot pašreizējo, tika izstrādāts tā, lai pakāpeniski attīstītu un palielinātu iepriekšējos posmos sasniegtos rezultātus.