Statuss:
Īstenošanā

No 2022. gada 29. novembra līdz 2. decembrim Uzbekistānā, Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) sadarbībā ar Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO) organizēja nacionālo treneru apmācību semināru (ToT, pamatlīmenis) par dokumentu aizsardzības jautājumiem. Šis pasākums ir vērsts uz treneru, kā arī robežas kontrolpunktu darbinieku, kuri sagatavo speciālistus dokumentu autentifikācijas jomā, kvalifikācijas paaugstināšanu.

Tāpat BOMCA vēl vairāk paplašināja Uzbekistānas Robežas dienesta Mācību centra tehniskās iespējas. Īstermiņa vajadzību nodrošināšanas ietvaros centrs tika aprīkots ar iekārtām, kas paredzētas dokumentu drošības apmācību pasākumu atbalstam par kopējo summu 9 993 eiro. Pasākuma "Ievads tālmācībā starp Uzbekistānas, Centrālās Āzijas un Eiropas Savienības dalībvalstu robežaģentūru izglītības iestādēm" ietvaros tika nodrošināts aprīkojums tālmācībām par kopējo summu 10 019 eiro.

Šāda veida tehniskais atbalsts ir tieši saistīts ar atsevišķu aktivitāšu īstenošanu BOMCA 10  tematiskās komponentes 1 ietvaros, un tā mērķis ir nacionālo partneru kapacitātes palielināšana tālmācību efektīvai izmantošanai savās apmācību programmās.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv