2022.gada 17.-19.janvārī Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA) organizēja nacionālo tiešsaistes semināru par funkciju deleģēšanu starp Robežapsardzības un Muitas dienestiem. Semināra piedalījās Uzbekistānas Republikas Centrālo aparātu departamentu darbinieki, kas atbildīgi par dienesta organizēšanu, koordinēšanu un uzraudzību robežas šķērsošanas punktos.

Semināra mērķis bija palīdzēt uzlabot Robežapsardzības un Muitas iestāžu savstarpējo sadarbību un optimizēt robežkontroles un muitas kontroles veikšanu kontrolpunktos pāri valsts robežai. Semināra laikā tika prezentēti dažādi funkciju deleģēšanas modeļi un formas, balstoties uz Eiropas Savienības labāko praksi, un tika sniegtas rekomendācijas par optimālākajiem līdzekļiem robežšķērsojošo cilvēku, transportlīdzekļu un preču uzraudzībai. Tāpat tika piedāvāti risinājumi tehnoloģisko shēmu adaptācijai autoceļu robežkontroles punktos un savstarpējās sadarbības plāni pārbaužu īstenošanai, kas uzlabos Robežapsardzības un Muitas kontroles efektivitāti.

Semināra rezultātā izstrādātas rekomendācijas funkciju deleģēšanas principa ieviešanai starp Robežapsardzības un Muitas dienestiem. Šīs rekomendācijas ietver juridisko un praktisko sadarbību, cilvēkresursu pārvaldības jautājumus, kā arī infrastruktūras uzlabošanu, kas palīdzēs optimizēt kontroles procedūras un paātrināt personu un transportlīdzekļu plūsmu pāri valsts robežai.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv