No 2022. gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA) sadarbībā ar “Tiesībaizsardzības iestādes Centrālāzijā” (LEICA) projektu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroju Centrālāzijai (UNODC) Almati pilsētā rīkoja apmācību semināru par identifikācijas un profilēšanas metodēm Kazahstānas tiesībaizsardzības iestāžu speciālistiem.

Apmācību semināra mērķis ir zināšanu un prasmju papildināšana ārvalstu teroristu kaujinieku, nelegālo migrantu un narkotiku tirgotāju identificēšanas un profilēšanas metodoloģijā.

Apmācību semināra laikā eksperti no UNODC, BOMCA un LEICA dalījās ar Eiropas labāko praksi identifikācijas un profilēšanas jomā. Semināra ietvaros eksperti nodrošināja pamata un augstākā līmeņa kvalifikācijas celšanas apmācību programmas, kas izstrādātas, pamatojoties uz Eiropas Savienības labāko praksi, kā arī materiālu kopumu personāla kvalifikācijas paaugstināšanai šajā jomā. Tādējādi jaunie nacionālie eksperti ieguva visas nepieciešamās prasmes un materiālus apmācību vadīšanai savās iestādēs.

Šis seminārs ir daļa no pasākumu kopuma, kas ir veltīts valstu ekspertu sagatavošanai apmācībām ar mērķi stiprināt identifikācijas un profilēšanas mehānismus reģionā.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv