Statuss:
Īstenošanā

2022.gada 25. - 27.oktobrī, Taškentā, Uzbekistānā,  Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā (BOMCA)  rīkoja reģionālo semināru (tehnisko palīdzību) Vadlīniju izstrādi  profilēšanas un identifikācijas pasākumu veikšanai 1. robežkontroles līnijā.

Tehniskās palīdzības misijā piedalījās Centrālāzijas valstu robežapsardzības iestāžu pārstāvji, kas ir iesaistīti robežkontrolē.

Kopīga darba, starptautiskās un nacionālās labākās prakses analīzes rezultātā tika izstrādātas Vadlīnijas nelegālo migrantu, teroristu kaujinieku, kā arī bēgļu un citu neaizsargātu robežšķērsojošo personu kategoriju profilēšanai un identificēšanai.

Pēc tulkošanas Centrālāzijas valstu valodās Vadlīnijas tiks iesniegtas attiecīgajām aģentūrām, semināra dalībniekiem papildus apmācību procesam, kā arī personālam, kas tieši iesaistīts robežkontrolē, lai palielinātu viņu spēju adekvāti reaģēt uz jauniem draudiem un darbībām noteiktajās situācijās uz robežas.

Semināru organizēja BOMCA 10 programma sadarbībā ar ES Tiesībaizsardzības programmu Centrālāzijā (LEICA) un Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR).

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv