Statuss:
Īstenošanā

No 2022. gada 12. līdz 13. oktobrim Ašhabadā, Turkmenistānā, Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) ietvaros tika rīkots seminārs par profilēšanas pamatiem, kura laikā tika apmācīti pārstāvji no Turkmenistānas robežapsardzības, muitas dienesta, aviācijas drošības un Nacionālās drošības ministrijas.

Pasākuma mērķis ir pilnveidot apmācāmo iestāžu pārstāvju prasmes savlaicīgu likumpārkāpumu atklāšanas jautājumos attiecīgajā atbildības jomā, līdz minimumam samazinot nevēlamo notikumu sekas vai pilnībā novēršot iespējamos riskus.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar profilēšanas pamatiem, operatīvo psiholoģiju, risku pārvaldību, likumpārkāpumu pazīmju identificēšanu, kā arī riska profila teorētiskajiem pamatiem. Paredzēts, ka pēc semināra noslēguma dalībnieki varēs izstrādāt dažādu likumpārkāpumu riska profilus un piemērot riska profilus robežšķērsošanas vietās dažāda veida ziņojumiem.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv