No 2022. gada 26. līdz 28. aprīlim Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA) rīkoja reģionālo semināru par e-apmācību metodikas ieviešanu robežapsardzības un muitas aģentūru mācību centros un izglītības iestādēs, kā arī veterinārajos un fitosanitārajos dienestos Centrālāzijā.

 Semināra laikā izglītības iestāžu pārstāvji ieguva prasmes, kas nepieciešamas mūsdienīgu digitālo izglītības instrumentu un mācību metožu efektīvai izmantošanai.

Ekspertu grupa, kuras sastāvā bija Latvijas Valsts robežsardzes koledžas, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas un Eiropas Savienības ārējo robežu drošības aģentūras Frontex pārstāvji, dalījās ar labāko praksi un Eiropas pieejām e-mācībām, kas ietver pārskatu par esošām un nākotnes tendencēm. Semināra galvenais mērķis bija e-studiju kursa konceptualizēšanas, izstrādes, īstenošanas un novērtēšanas iemaņu iegūšana. Seminārā dalībnieki pārrunāja arī e-studiju integrāciju normatīvajā regulējumā un kopējā izglītības procesā.

Semināra ietvaros sasniegtie rezultāti veicinās turpmāku institucionālās kapacitātes stiprināšanu profesionālās sagatavošanas jomā un Centrālāzijas robežapsardzības personāla kvalifikācijas paaugstināšanu.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv