Statuss:
Īstenošanā

2022. gada 7. decembrī Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) oficiāli nodeva aprīkojumu Kirgizstānas Lauksaimniecības ministrijas Augu ķimizācijas, aizsardzības un karantīna departamentam. Kopējā pirkuma cena ir 9 888 eiro.

BOMCA 10 nodeva 15 aukstās miglas ģeneratorus Augu ķimizācijas, aizsardzības un karantīna departamentam. Veterinārais dienests saņēma 5 datoru komplektus veterinārajiem kontroles punktiem uz robežas.

Minētais aprīkojums tika iegādāts, pamatojoties uz nacionālo partneru lūgumu veicināt attiecīgo nacionālo aģentūru tehniskās bāzes attīstību.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv