Statuss:
Īstenošanā

No 2022. gada 16. līdz 18. novembrim Ašhabadā, Turkmenistānā, Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA) ietvaros notika reģionālais seminārs par stratēģisko riska analīzi robežu pārvaldībā iesaistīto Turkmenistānas tiesībsargājošo un citu valsts iestāžu pārstāvjiem.

 Semināra mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar Eiropas Savienības Vienotā riska analīzes integrētā modeļa (CIRAM) principiem un metodoloģiju un sniegt informāciju par sistemātisku pieeju datu vākšanai un analīzei.

Apmācību laikā īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbības stiprināšanai stratēģiskās riska analīzes jomā visās valsts robežas pārvaldībā iesaistītajās struktūrvienībās. Pēc tam tika veikta Turkmenistānas un ES labākās prakses salīdzinošā analīze un izstrādāti ieteikumi kopīgas stratēģiskās riska analīzes sistēmas ieviešanai. Turklāt seminārā tika sniegta informācija par to, kā nodrošināt sistemātisku pieeju datu vākšanai un analīzei.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv