Statuss:
Īstenošanā

2023. gada 3.-5. maijā, Tadžikistānā, Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10)  rīkoja līderu un menedžmenta apmācības Tadžikistānas Valsts drošības komitejas Robežas karaspēka vadošajam sastāvam.

Apmācību mērķis –vadītāju prasmju un līdera īpašību attīstība, kas nepieciešamas efektīvai darba organizācijai uz vietas.

Eksperti no Kazahstānas iepazīstināja klātesošos ar vadītāja menedžmenta, sociālpsiholoģiskās un personiskās kompetences attīstības un diagnostikas principiem. Tāpat tika stāstīts par problēmu formulēšanas un analīzes prasmju veidošanos un attīstību; tika iegūtas zināšanas par galvenajiem vienības darbību ietekmējošiem faktoriem un vadītāja lomu šajā procesā.

Seminārs organizēts BOMCA 10 programmas Komponentes Nr.1 “Robežas apsardzības iestāžu institucionālā attīstība” ietvaros, kuras mērķis ir turpināt attīstīt un stiprināt robežkontroles iestāžu institucionālo kapacitāti Centrālāzijas valstīs, lai ieviestu starptautiskos standartus un labāko praksi valsts, reģionālās un globālās drošības nodrošināšanai.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv