2022.gada 15. - 18.februārī, Biškekā, Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā (BOMCA)  sadarbībā ar Eiropas Savienības ārējo robežu drošības aģentūru (FRONTEX) un Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO) rīkoja nacionālā līmeņa pasniedzēju apmācības (ToT, pamatlīmenis) par dokumentu drošības jautājumiem, kuras eksperta statusā realizēja Latvijas Republikas Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta pārstāvis un FRONTEX eksperts.

Pasākuma mērķis bija apmācīt instruktorus un pasniedzējus dokumentu autentifikācijas pārbaudes jomā un attīstīt viņu prasmes viltotu dokumentu identificēšanā.

Mācībās piedalījās pasniedzēji no Kirgizstānas augstskolām un mācību centriem, kas sagatavo speciālistus robežu šķērsojošo personu dokumentu pārbaudes jomā, kā arī robežkontroles darbinieki ar pieredzi dokumentu pārbaudē.

Apmācību laikā tika nodrošinātas uz Eiropas Savienības pieredzes bāzes izstrādātas apmācību programmas pamatapmācībai un padziļinātai apmācībai, kā arī sagatavots materiālu komplekts darbinieku tālākizglītībai. Veikto apmācību rezultātā tika izveidots reģionālais dokumentu ekspertu tīkls, kas sekmē informācijas apmaiņas procesu dokumentu drošības jomā. Turpmāk padziļinātā kursa dalībnieki tiks apmācīti viltotu ceļošanas dokumentu novēršanas jomā informācijas apmaiņai, izmantojot valsts kontaktpunktus.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv