No 2022. gada 17. līdz 19. maijam Robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā (BOMCA) ietvaros notika reģionālais seminārs par stratēģisko riska analīzi robežu pārvaldībā iesaistīto Centrālāzijas valstu tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem. Semināra mērķis ir izstrādāt stratēģisku pieeju analīzei kā galveno instrumentu lēmumu pieņemšanai par identificēto risku minimizēšanu, apdraudējuma līmeņa novērtēšanu un darbības mērķu izvirzīšanu.

Semināra laikā dalībnieki iepazinās ar FRONTEX izstrādātā un ES dalībvalstīs izmantotā Vienotā integrētā riska analīzes modeļa (CIRAM) pamatprincipiem departamentu riska pārvaldības sistēmu ieviešanā. Šī sistēma ļauj būtiski stiprināt kapacitāti robežu drošības jomā un uzlabot kontroles kvalitāti. Turklāt vienotās sistēmas izmantošana uzlabo informācijas apmaiņas kvalitāti un nodrošina platformu veiksmīgai cīņai pret pārrobežu noziedzību.

Ar CIRAM pamatprincipiem semināra dalībniekus iepazīstināja Latvijas Valsts robežsardzes koledžas un Latvijas Nacionālās muitas pārvaldes eksperti. Dalībnieki ieguva zināšanas par mūsdienīgiem rīkiem un metodēm informācijas vākšanai par stratēģisko vadību, informācijas apmaiņu un analītisko produktu sagatavošanu. Ekspertu grupa pārrunāja arī atšķirības un līdzības riska analīzes sistēmās ES un Centrālāzijas valstīs.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv