Statuss:
Īstenošanā
07.09.2020.
IDF
2020.gada 1.septembrī Rīgā noslēgts līgums ar UAB „Laivo sandelis” Par ekipējuma ķermeņa aizsardzībai, ekipējuma papildaprīkojuma, taktisko briļlu, cimdu un individuālo zibšņu uguņu iegādi ar kopējo summu EUR 49744,00. Noslēgtā līguma ietvaros tiks…
Statuss:
Īstenošanā
24.08.2020.
IDF
2020.gada 20.augustā Rīgā noslēgts līgums ar SIA „BELSS” Par individuālo rāciju iegādi ar kopējo summu EUR 2848,00. Noslēgtā līguma ietvaros tiks piegādāti 16 individuālās rācijas ar brīvroku sistēmu.
Statuss:
Īstenošanā
21.08.2020.
Šī gada 21.augustā, videokonferences režīmā notika ES finansētā projekta ICMPD/2019/MPF-295-005 „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" ekspertu sanāksme. …
Statuss:
Īstenošanā
03.08.2020.
2020.gada 31.jūlijā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr.VRS/PMIF/2020/2 par Projekta „Valsts robežsardzes telpu, materiālās un tehniskās bāzes uzlabošana (2.posms)” īstenošanu.  Projekta nosaukums: „Valsts…
Statuss:
Īstenošanā
03.08.2020.
Zivju fonda ietvaros ir  notikusi cenu aptauja, kā rezultātā 2020.gada 31.jūlijā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Yukon”, par 3 dronu ar komplektāciju piegādi Valsts robežsardzes vajadzībām un pakalpojuma sniegšanu par summu…
Statuss:
Īstenošanā
03.08.2020.
Zivju fonda ietvaros ir  notikusi cenu aptauja, kā rezultātā 2020.gada 31.jūlijā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dulkan”, par 3 RIB tipa laivu ar dzinēju iekšējiem ūdeņiem piegādi Valsts robežsardzes vajadzībām  par summu…
Statuss:
Īstenošanā
23.07.2020.
IDF
Iekšējās drošības fonda ietvaros ir  notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2020.gada 20.jūlijā Rīgā noslēgts līgums ar Piegādātāja apvienību “DEFDAT” par 1 mobilā novērošanas kompleksa piegādi par summu EUR 303 710.
Statuss:
Īstenošanā
08.06.2020.
IDF
Iekšējās drošības fonda ietvaros ir  notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2020.gada 4.jūnijā Rīgā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Moller Auto Latvia” par 8 vieglo automobiļu 4 x 4 (8+1) piegādi par summu EUR 501 599,98.
Statuss:
Īstenošanā
15.05.2020.
Projekta Nr. un nosaukums: 1.21. „Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības  pasākumu nodrošināšanai Latvijas - Baltkrievijas un Latvijas - Krievijas pierobežas ūdenstilpnēs”. Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze. …
Statuss:
Īstenošanā
13.03.2020.
IDF
2020.gada 12. - 13.martā Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis Aleksandrs Petrovskis sadarbībā ar Valsts robežsardzes Ekspertīžu dienesta priekšnieci pulkvežleitnanti Guntu Laganovsku organizēja divus apmācības seminārus. 2020…