VRS dienesta automašīna

Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros, 2023.gada 3.augustā starp Iekšlietu ministriju kā fonda vadošo iestādi un Valsts robežsardzi ir noslēgta vienošanās Nr.VRS/RPVP/2023/5 par Projekta „Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana” īstenošanu.  

Projekta nosaukums: „Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana”.

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta vispārīgais mērķis: Palielināt Valsts robežsardzes klātbūtni uz Latvijas un Baltkrievijas robežas - esošo un potenciālo drošības apdraudējumu un provokāciju ātrai un tūlītējai novēršanai, tajā skaitā nodrošinot nelegālās migrācijas kontroli uz Eiropas Savienības ārējās robežas.

Projekta tiešais mērķis: Transportlīdzekļu un cita tehniskā aprīkojuma iegāde Latvijas – Baltkrievijas robežas apsardzības vajadzībām, lai pilnveidotu un stiprinātu Valsts robežsardzes spējas organizēt elastīgus reaģēšanas pasākumus un progresīvu pieeju integrētai robežas pārvaldībai, atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Projekta īstenošanas periods:
03.08.2023. - 31.07.2025.

Projekta budžets:

Kopējais projekta finansējums

14 340 283,00 EUR

Fonda finansējums

10 755 212,00 EUR

Valsts budžeta finansējums

3 585 071,00 EUR

Projekta īstenošanas rezultātā: Valsts robežsardzei uzdoto pienākumu un uzdevumu izpildes vajadzībām tiks iegādāti transportlīdzekļi, to papildu iekārtas, kā arī aizsardzības ekipējums un aprīkojums pūļa kontroles vajadzībām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Robežu pārvaldībai un vīzu politikai fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Inga Svirska
E-pasts: Inga.Svirska@rs.gov.lv
Tālr.: 67075741


Publicēšanas datums: 04.08.2023.

 

Sagatavoja:

Dana kokoreviča

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste

tālr. 67913516, mob. 26450351

e-pasts: dana.kokorevica@rs.gov.lv