Statuss:
Īstenošanā
Projekts Nr. LV-66 “Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes stiprināšana”

Ārlietu ministrijas 2023.gada granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ietvaros 2023.gada 15.jūnijā Valsts robežsardze ar Latvijas  Republikas Ārlietu ministriju noslēdza Granta līgumu par projekta “Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes stiprināšana” finansēšanu un īstenošanu.

Projekta Nr. un nosaukums:

Projekts Nr. LV-66 “Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes stiprināšana”.

Projekta īstenotājs:

Valsts robežsardze.

Projekta īstenošana:

19.05.2023. - 15.11.2023.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums ir EUR 59 279,80  (no tiem valsts budžeta līdzekļi: EUR 59 279,80).

Projekta mērķis:

Stiprināt Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitāti efektīvas un ilgtspējīgas robežu pārvaldības nodrošināšanā – Krievijas Federācijas mērķēto uzbrukumu Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai un pieaugošā bēgļu pieplūduma no Ukrainas uz Moldovu un Rumāniju kontekstā, kā arī turpināt jau iepriekš iedibinātus profesionālos sakarus ar Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestu.

Projekta pasākumi:

  • Tehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde;
  • Tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nogādāšana Ukrainā un nodošana Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam;
  • Valsts robežsardzes ekspertu brauciens uz Ukrainu – teorētiski praktisku apmācību vadīšana Projekta ietvaros iegādāto tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmantošanā Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta vajadzībām tādā līmenī, lai tās turpmāk varētu apmācību laikā iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas nodot citām Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta amatpersonām.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  • Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes efektīvai un ilgtspējīgai robežu pārvaldībai stiprināšana, tostarp jautājumos, kas saistīti ar ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli, un veicot speciālas operācijas;
  • Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kvalitatīva attīstība un tuvināšana Eiropas Savienības dalībvalstu robežkontroles iestāžu līmenim;
  • Progresīvas apmācības metodikas apguve un ieviešana praktiskajā darbībā, nodrošinot  pirms apmācību veikšanas mācību materiālu nosūtīšanu apmācību dalībniekiem, nepieciešamības gadījumā arī organizējot pirms un pēc apmācību atbalstu tiešsaistes (videokonferences) režīmā;
  • Iepriekš Valsts robežsardzes iedibināto profesionālo sakaru ar Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestu kvalitatīva un kvantitatīva attīstība.

ES logo

arlietu

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023.gadā no attīstības sadarbības budžeta

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona:

Kaspars Fišmeisters, Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvaldes Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas vecākais speciālists

E-pasts:

kaspars.fismeisters@rs.gov.lv

Tālrunis:

63604806