Statuss:
Noslēdzies
Noslēdzies projekts Nr. LV-66 “Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes stiprināšana”

Ārlietu ministrijas 2023. gada 13. janvārī izsludinātajā granta projektu konkursā “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ietvaros tika atbalstīts Valsts robežsardzes iesniegtais projekta pieteikums un piešķirts finansējums (grants) projekta “Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – Projekts) īstenošanai 2023.gadā.

2023.gada 15.jūnijā starp Ārlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika parakstīts “Granta līgums Nr. LV-66 par projekta “Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta kapacitātes uzlabošana” finansēšanu un īstenošanu””, kā ietvaros tika paredzēta tehnisko līdzekļu un aprīkojuma (pārvietojamie strāvas ģeneratori, bezpilota lidaparāti, portatīvās uzlādes stacijas un 3D printeri (to piederumi)) iegāde, nogādāšana Ukrainā un nodošana Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam, kā arī Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonu apmācību organizēšana.
Projekta mērķu sasniegšanai Valsts robežsardzes iegādājās tehniskos līdzekļus un aprīkojumu ar kopējo vērtību 39 172,21 euro, kā arī organizēja to nogādāšanu Ukrainā.

Projekta ietvaros Valsts robežsardzes eksperti 2023.gada 3. – 5.novembrī uzturējās Ģenerālmajora Ihora Momota vārdā nosauktajā Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta Galvenajā mācību centrā (Čerkasos).

Vizītes laikā Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam tika nodoti Projekta ietvaros Valsts robežsardzes iegādātie tehniskie līdzekļi un aprīkojums un tika veikta Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonu teorētiski praktiskā apmācība šo tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmantošanā.

Ukrainas Valsts Robežsardzes dienesta amatpersonu teorētiski praktiskā apmācības norisi koordinēja Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Moldovas Republikā un Ukrainā pulkvežleitnants Pāvels Rogožins, tostarp nodrošinot arī Projekta ietvaros iegādāto tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta pilnvarotam pārstāvim – Ģenerālmajora Ihora Momota vārdā nosauktā Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta Galvenā mācību centra priekšniekam pulkvedim Dmytro Kotseruba.

Projekta aktivitāšu realizācijas rezultātā Ukrainas Valsts robežsardzes dienests ir ieguvis materiālu (Valsts robežsardzes iegādātie tehniskie līdzekļi un aprīkojums) un nemateriālu (Valsts robežsardzes ekspertu veiktās apmācības) ieguvumu, kas noteikti stiprina Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta kapacitāti un perspektīvā veicinās drošības situācijas uzlabošanos uz Ukrainas valsts robežas, kā arī pašā Ukrainā.

Latvijas Valsts robežsardze ir ilglaicīgs Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta sadarbības partneris un sadarbības ietvaros ir panākts augsts sadarbības līmenis, kas ļāva pilnvērtīgi realizēt Projekta aktivitātes un sniegt atbalstu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam.

 

Projekta kopējais finansējums ir EUR 59 279,80  (no tiem valsts budžeta līdzekļi – EUR 59 279,80).

ES logo

arlietu

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023.gadā no attīstības sadarbības budžeta

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Informāciju sagatavoja:

 

Kaspars Fišmeisters,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes

Starptautiskās sadarbības pārvaldes

Ārējo finanšu instrumentu realizācijas nodaļas vecākais speciālists

tālrunis 63604806, e-pasts: kaspars.fismeisters@rs.gov.lv