Statuss:
Īstenošanā
Norisinājās projekta ENI-LLB-2-269 ieviešanas gaitas pārbaude

2023.gada 3.augustā Valsts robežsardzes koledžā norisinājās projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes uzlabošana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanā, attīstot dienesta suņu darbu” ieviešanas gaitas pārbaude, kuru veica Apvienotā tehniskā sekretariāta projekta vadītāja Līga Upeniece un projekta finansiste Eta Nikolajeva.

Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji informēja par projekta ieviešanas gaitu, aktivitāšu īstenošanu, sadarbību ar partneriem un sasniegtajiem rezultātiem. Savukārt, projekta vadītāja un finansiste novērtēja padarīto, respektīvi, pārbaudīja iegādāto aprīkojumu, paveiktos darbus un dokumentāciju. Pārbaudes gaitā tika iezīmēti turpmākie praktiskie soļi projekta mērķu veiksmīgā sasniegšanā.

Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas robežapsardzības iestāžu sadarbību dienesta kinoloģijas jomā, paaugstināt dienesta kinoloģijas jomas amatpersonu izglītības līmeni (teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas) un uzlabot materiāltehnisko bāzi noziedzīgu darbību pilnvērtīgākai atklāšanai un apkarošanai.

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

ES logo

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Par raksta saturu pilnībā ir atbildīga Valsts robežsardzes koledža un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Aleksandrs Petrovskis,

Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks,

tālrunis 64603687, e-pasts:aleksandrs.petrovskis@rs.gov.lv