foto projetam

Projekts Nr. VRS/RPVP/2023/4 “Izmitināšanas un uzturēšanas līdzekļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām”.

Projekta īstenotājs:  Valsts robežsardze.

Projekta īstenošana: 01.06.2023. – 31.12.2024.

Projekta izmaksas:

Kopējais finansējums – 3 048 293 EUR

Fonda finansējums – 2 286 219 EUR

Valsts budžeta finansējums  – 762 074 EUR

Projekta tiešais mērķis ir uzlabot Valsts robežsardzes robežuzraudzības tehniskās iespējas un taktiku cīņai ar nelegālo migrāciju un kontrabandas apkarošanu, kā arī paaugstināt kontroles un reaģēšanas spējas, lai pilnveidotu un stiprinātu Latvijas un Baltkrievijas robežas drošību. Valsts robežsardze ir galvenā valsts iestāde, kas atbild par robežu pārvaldību un attiecināmajām institūcijām uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Tādējādi tās spēja reaģēt uz nelikumīgām darbībām un provokācijām uz robežas ir viena no Latvijas prioritātēm. Ņemot vērā šā brīža politisko situāciju ir svarīga tūlītēja ārvalstu provokāciju novēršana un vispārējo spēju pastiprināšana – pārbaužu un uzraudzības veikšanai, pārrobežu noziedzības novēršanai un atklāšanai uz Latvijas ārējās robežas ar Baltkrieviju.

Projekta “Izmitināšanas un uzturēšanas līdzekļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām” VRS/RPVP/2023/4 realizācija veicinās  valsts robežas uzraudzības kapacitātes paaugstināšanu, tiks samazināts iespējamo nelegālo imigrantu skaits, nedeklarēto preču pārvietojums pāri valsts robežai un optimizēta personāla un tehnisko līdzekļu resursu izmantošana. Projekta ietvaros paredzēts turpināt īstenot vairākus kopīgos risinājumus iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai. Šim risinājumam jāuzlabo situācija, paaugstinot kontroles iespējas un likumpārkāpumu novēršanas un atklāšanas reaģēšanas iespējas.