Statuss:
Īstenošanā
foto projetam

Turpinot projekta Nr. VRS/RPVP/2023/4 “Izmitināšanas un uzturēšanas līdzekļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām” īstenošanu, 2023.gada IV ceturksnī;

  1. starp Valsts robežsardzi un SIA “Tent For Event Baltic” noslēgtā līguma ietvaros tika piegādātas 50 saliekamas gultas ar guļam paklājiņiem par kopējo summu EUR 7250;
  2. starp Valsts robežsardzi un SIA “VIKINGI” noslēgtā līguma ietvaros pirmā VRS Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes robežsargu mācību grupa uzsāka apmācības “CE” kategorijas vadītāja kvalifikācijas iegūšanai;
  3. starp Valsts robežsardzi un UAB “NT Service” noslēgts līgums par pārnēsājamo pretdronu sistēmu piegādi par kopējo summu EUR 424 710;
  4. starp Valsts robežsardzi un UAB “NT Service” noslēgts par pārnēsājamo dronu noteikšanas sistēmu piegādi par kopējo summu EUR 1 247 631.

Projekta Nr. VRS/RPVP/2023/4 “Izmitināšanas un uzturēšanas līdzekļu iegāde Valsts robežsardzes vajadzībām” mērķis ir uzlabot Valsts robežsardzes robežuzraudzības tehniskās iespējas un taktiku cīņai ar nelegālo migrāciju un kontrabandas apkarošanu, kā arī paaugstināt kontroles un reaģēšanas spējas, lai pilnveidotu un stiprinātu Latvijas un Baltkrievijas robežas drošību.

Projekta realizācija veicinās  valsts robežas uzraudzības kapacitātes paaugstināšanu, tiks samazināts iespējamo nelegālo imigrantu skaits, nedeklarēto preču pārvietojums pāri valsts robežai un optimizēta personāla un tehnisko līdzekļu resursu izmantošana. Projekta ietvaros paredzēts turpināt īstenot vairākus kopīgos risinājumus iestādes kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai. Šim risinājumam jāuzlabo situācija, paaugstinot kontroles iespējas un likumpārkāpumu novēršanas un atklāšanas reaģēšanas iespējas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3 048 293 eiro (fonda finansējums – EUR 2 286 219, valsts budžeta finansējums  – EUR 762 074).

Projekta īstenotājs – Valsts robežsardze, vadošā iestāde – Iekšlietu ministrija.   

Kontaktpersona: Kaspars Fišmeisters
E-pasts: kaspars.fismeisters@rs.gov.lv
Tālr.: 63604806