Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.05.2021.
  IDF
  Iekšējās drošības fonda ietvaros tika rīkots atklātais konkurss “Speciāli valsts robežsardzes vajadzībām aprīkotu vieglo transporta līdzekļu piegāde”, kā rezultātā 2021.gada 13.aprīlī noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mūsa Motors…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.03.2021.
  IDF
  Valsts robežsardzē noslēgusies projekta Nr.VRS/IDF/2018/3 „Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde” īstenošana.  Projekta ietvaros: 1. piegādāti 3 patrulēšanas kuteri aprīkoti ar tehniskajiem līdzekļiem; 2. apmācītas Valsts robežsardzes…
  2020.gada 9.jūlijā Valsts robežsardzes koledža noslēdza granta līgumu Nr.1S-232 ar Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju par projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  08.03.2021.
  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros ir  notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2021.gada 23.februārī Rīgā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NORDE”, par 4 speciāli aprīkotu 7 vietīgu vieglo (Konvoja)…
  Statuss:
  Īstenošanā
  08.03.2021.
  Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros ir  notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2021.gada 23.februārī Rīgā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “NORDE”, par 2 speciāli aprīkotu 5 vietīgu vieglo (Konvoja)…
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.02.2021.
  Projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)” divpusējā on-line tikšanās par “Vadlīniju kopīgai izmeklēšanai ar Latvijas un Baltkrievijas valsts robežas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  12.02.2021.
  Šī gada 11.februārī, videokonferences režīmā notika ES finansētā projekta „Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pārrobežu sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)" ekspertu sanāksmē. Sanāksmē piedalījās…
  Statuss:
  Īstenošanā
  03.02.2021.
  IDF
  Realizējot Iekšējās drošības fonda projektu NR. VRS/IDF/2019/3 “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana”, Valsts robežsardze 2020.gada 4.jūnijā noslēdza līgumu ar SIA „Moller Auto Latvia” „Par vieglo automobiļu iegādi” par kopējo summu EUR 501 …
  Statuss:
  Īstenošanā
  03.02.2021.
  IDF
  Realizējot Iekšējās drošības fonda projektu NR. VRS/IDF/2019/3 “Valsts robežsardzes mobilitātes uzlabošana”, Valsts robežsardze 2020.gada 20.jūlijā noslēdza līgumu ar Piegādātāja apvienību „DEFDAT” „Par mobilā novērošanas kompleksa iegādi” par kopējo…
  Statuss:
  Īstenošanā
  26.01.2021.
  Valsts robežsardzes koledžā tika īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (turpmāk – Fonda) 2014. – 2020.gada programmas projekts Nr.VRK/PMIF/2019/2 „Konvojnieku kapacitātes stiprināšana”. Valsts robežsardzes koledža (turpmāk – VRK) pabeidza…