Statuss:
Īstenošanā

2023. gada 14. februārī Dušanbē, Tadžikistānā, Robežu pārvaldības programma Centrālajā Āzijā (BOMCA 10) sadarbībā ar Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO) rīkoja reģionālo tiešsaistes semināru Centrālās Āzijas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem par tālmācību organizēšanu jautājumos, kas skar robežu pārvaldīšanu un nelikumīgās migrācijas no Afganistānas apkarošanu.

Minētā semināra mērķis ir veicināt dalībnieku izpratni par pārrobežu noziedzības novēršanu no Afganistānas un caur Afganistānas teritoriju.

Semināra rezultātā dalībnieki ieguva pamatzināšanas par pārrobežu noziedzības riskiem un tās izpausmēm (pazīmēm) Afganistānā un, izmantojot Afganistānas teritoriju tranzītam, kā arī par Tadžikistānas Valsts Nacionālās drošības komitejas Robežsardzes spēku potenciālu šo risku novēršanai.

Sagatavoja:

Anželika Alika

VRS GP SSP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļa

tālr. 67913535

e-pasts: Anzelika.Alika@rs.gov.lv