Kontakti

kanceleja [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
 • organizē, veic, kontrolē un atbalsta operatīvo darbību Valsts robežsardzē
 • organizē, veic un atbalsta izmeklēšanu pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē
 • koordinē un veic noziedzības, saistītās ar nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu un nelikumīgu uzturēšanos valstī, apkarošanu
 • koordinē un veic robežsarga kā valsts amatpersonas izdarīto noziedzīgo nodarījumu apkarošanu
 • nodrošina informācijas, kas nepieciešama operatīvās darbības un kriminālprocesa uzdevumu veikšanai, iegūšanu, izvērtēšanu un uzglabāšanu
 • savas kompetences ietvaros veic taktisko riska analīzi pamatojoties uz operatīvās darbības un izmeklēšanas pirmstiesas procesā rezultātiem
 • sniedz Valsts robežsardzes vadībai informāciju par konstatētajiem būtiskiem valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma riskiem
 • veic Valsts robežsardzes operatīvās darbības veikšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu sadali starp kriminālizmeklēšanas struktūrvienībām
 • koordinē un veic sadarbību, kā arī informācijas apmaiņu ar Latvijas Republikas un citu valstu iestādēm operatīvās darbības jomā
 • organizē un veic Valsts robežsardzē saņemto ārvalstu kompetento iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumu izpildi kriminālprocesos
 • vērtē operatīvās darbības un izmeklēšanas pirmstiesas procesā praksi Valsts robežsardzē

Kriminālizmeklēšanas pārvaldi vada Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieks. Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieka tiešā pakļautībā ir Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks (Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks), kura pienākumi ir noteikti amata aprakstā, un šādas struktūrvienības:

Kriminālizmeklēšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks (Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks) koordinē:

 • organizē, veic un atbalsta izmeklēšanu pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē
 • nodrošina informācijas, kas nepieciešama operatīvās darbības un kriminālprocesa uzdevumu veikšanai, iegūšanu, izvērtēšanu un uzglabāšanu
 • organizē un veic Valsts robežsardzē saņemto ārvalstu kompetento iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumu izpildi kriminālprocesos
 • vērtē operatīvās darbības un izmeklēšanas pirmstiesas procesā praksi Valsts robežsardzē

Nodaļas

Izmeklēšanas nodaļa

kanceleja [at] rs.gov.lv

Atbalsta nodaļa

kanceleja [at] rs.gov.lv