Kontakti

kanceleja [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
 • nodrošina speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu iegādi, uzskaiti, glabāšanu, apkopi un izsniegšanu

 • veic saglabājamo datu apriti ar elektronisko sakaru komersantiem

 • nodrošina Elektronisko sakaru tīkla monitoringa Valsts robežsardzes pieslēguma darbību

 • seko speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu attīstības tendencēm, veic operatīvās darbības un kriminālprocesuālo darbību veikšanai nepieciešamo speciālo ierīču un tehnisko līdzekļu testēšanu, vērtējuma sagatavošanu un priekšlikumu iesniegšanu par attiecīgo tehnisko līdzekļu un speciālo ierīču iegādi un sadali starp Valsts robežsardzes kriminālizmeklēšanas struktūrvienībām

 • nodrošina tehnisko līdzekļu un speciālo ierīču izmantošanu operatīvās darbības pasākumos un izmeklēšanā pirmstiesas procesā

 • veic operatīvās darbības pasākumu un izmeklēšanā pirmstiesas procesā iegūto audio, video ierakstu apstrādi un fiksēšanu informācijas nesējos

 • veic atsevišķus operatīvās darbības pasākumus un noteiktās kompetences ietvaros kriminālprocesuālās darbības

 • nodrošina Galvenās pārvaldes lietisko pierādījumu glabātavas darbību, pieņem glabāšanā, uzglabā un izsniedz kriminālprocesos izņemtos lietiskos pierādījumus

 • apkopo statistisko informāciju par uzsāktiem kriminālprocesiem, operatīvās darbības un izmeklēšanas rezultātiem pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē

 • nodrošina Valsts robežsardzes amatpersonu dienesta telpu pārbaudi, apsekošanu, lai konstatētu nesankcionētu informācijas ieguvi ar tehniskajiem līdzekļiem

 • veic ar Uzticības tālruņa starpniecību iegūtās informācijas apstrādi un nodošanu izskatīšanai atbildīgajai struktūrvienībai