Kontakti

kanceleja [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
  • izskata ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un uzsāk kriminālprocesu, tiklīdz konstatēts likumā noteiktais iemesls un pamats, vai atsakās uzsākt kriminālprocesu

  • veic izmeklēšanu pirmstiesas procesā Valsts robežsardzē

  • vērtē izmeklēšanas pirmstiesas procesā praksi Valsts robežsardzē

  • organizē un veic Valsts robežsardzē saņemto ārvalstu kompetento iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumu izpildi kriminālprocesos

  • veic kriminālprocesā kompetento amatpersonu uzdoto atsevišķo procesuālo darbību vai uzdevumu izpildi

  • veic kompetento amatpersonu lēmumu izpildi par noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanu grupā

  • savas kompetences ietvaros veic taktisko riska analīzi, pamatojoties uz izmeklēšanas pirmstiesas procesā rezultātiem

  • veic kriminālprocesa nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu

  • veic uzsākto kriminālprocesu uzskaiti un normatīvajos aktos noteikto ziņu ievadīšanu vai nosūtīšanu iekļaušanai Iekšlietu ministrijas Informācijas centra informācijas sistēmās par lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem