Kontakti

kanceleja [at] rs.gov.lv

Atrašanās vieta

Rūdolfa iela 5, LV 1012
  • veic informācijas, kas nepieciešama operatīvās darbības uzdevumu izpildei, iegūšanu un izvērtēšanu

  • veic operatīvo darbību ar mērķi novērst, pārtraukt un atklāt noziedzīgus nodarījumus, kuru izmeklēšana ir Valsts robežsardzes kompetencē

  • sagatavo priekšlikumus par operatīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu sadali un izmantošanu Valsts robežsardzē

  • iesaista personas slepenajā sadarbībā un veic darbu ar slepenajā sadarbībā iesaistītām personām

  • savas kompetences ietvaros veic taktisko riska analīzi, pamatojoties uz operatīvās darbības rezultātiem

  • veic sadarbību ar Latvijas Republikas un citu valstu iestādēm operatīvās darbības jomā

  • veic uzdoto speciālo izmeklēšanas darbību izpildi un noteiktās kompetences ietvaros veic kriminālprocesuālās darbības

  • vērtē operatīvās darbības veikšanas praksi Valsts robežsardzē