projekta publicitates foto

Uzsāk īstenot projektu par Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšanu Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Azerbaidžānā.

 

Šobrīd piedzīvotā migrācijas instrumentalizācija un hibrīddraudi, ģeopolitiskā nestabilitāte, kas ietekmē migrācijas stimulēšanas un pievilkšanas faktorus, ģeogrāfisko atrašanās vietu, kā arī nākotnes robežu drošības risku, izaicinājumu un iespējamo seku kontekstā, prasa pastāvīgu sakaru virsnieku darbība ārvalstīs, lai savlaicīgi sagatavotos nākotnes nelegālās migrācijas un robežu drošības apdraudējumiem, un spētu tos savlaicīgi novērst. To ir izvērtējusi un atzinusi Eiropas Savienība, piešķirot Latvijai finansējumu sakaru virsnieku punktu darbībai ārvalstīs Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda ietvaros.

 

Valsts robežsardzei būs iespēja nosūtīt uz ārvalstīm sakaru virsniekus projekta Nr. VRS/RPVP/2023/9Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Azerbaidžānā” ietvaros. Ar projekta palīdzību Valsts robežsardze stiprinās savas spējas organizēt elastīgus reaģēšanas pasākumus un progresīvu pieeju integrētai robežas pārvaldībai, atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, nodrošinās preventīvos pasākumus un uzraudzību, nelegālās migrācijas kontroli. Papildus Valsts robežsardze nodrošinās savu funkciju efektīvu izpildi cīņā ar pārrobežu noziedzību, organizējot un pilnveidojot sakaru virsnieku darbības ārvalstīs: apmācību un sanāksmju organizēšana, atbalsts LR konsulārajiem dienestiem ārvalstīs u.c.

 

Projekts sniegs ieguldījumu ES drošības stratēģijas īstenošanā un aizsargās pamattiesības un Eiropas vērtības.

Projekta īstenotājs – Valsts robežsardze, vadošā iestāde – Iekšlietu ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas savienība.

Projekta kopējās izmaksas ir 636 000 eiro (477 000 eiro fonda finansējums, 159 000 eiro no valsts budžeta).

 

Projekta koordinatos:

Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Informāciju sagatavoja:

Sandis Panga,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes SSP Ārējo finananš instrumentu realizācijas nodaļas vadītājs 

Tālr. 67075754 , e-pasts:sandis.panga@rs.gov.lv