Statuss:
Īstenošanā
proj

2024.gada 17.janvārī VRS sakaru virsnieks Ukrainā un Moldovas Republikā pulkvežleitnants P.Rogožins tikās ar jauniecelto Moldovas Republikas Robežpolicijas priekšnieku pulkvežleitnantu Ruslan GALUSCA, lai pārrunātu sadarbības īstenošanas un attīstīšanas aspektus valsts robežu drošības sfērā.

Tikšanās laikā Ruslan GALUSCA atzīmēja Valsts robežsardzes ilggadīgo atbalstu, stiprinot Moldovas Robežpolicijas kapacitāti, it īpaši, kinoloģijas un speciālo uzdevumu vienību izveides un attīstīšanas jomās.

Papildus tam, Puses apsprieda plānoto projektu un sadarbības aktivitāšu realizācijas uzdevumus un īstenošanas kārtību, lai efektīvāk sasniegtu uzstādītus mērķus.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks, Eiropas parlamenta lēmuma kontekstā par iestāšanās ES sarunu uzsākšanu ar Moldovas Republiku un Ukrainu, apliecināja Valsts robežsardzes spēju un gatavību arī turpmāk atbalstīt Robežpolicijas kolēģus ar ekspertīzi iestādes darbības pielāgošanā ES standartiem.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki vienojās par aktīva, konstruktīva un profesionāla dialoga turpināšanos, veicinot savstarpējo uzticēšanos un kopīgo interešu sasniegšanu.   

Projekta koordinatos:

Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Atvērt konfigurācijas opcijas

Informāciju sagatavoja:

Sandis Panga,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes SSP Ārējo finananš instrumentu realizācijas nodaļas vadītājs 

Tālr. 67075754 , e-pasts:sandis.panga@rs.gov.lv