Statuss:
Īstenošanā

FOTO: Zivju fonda logo

Projekta Nr. un nosaukums: 1.21. „Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības  pasākumu nodrošināšanai Latvijas - Baltkrievijas un Latvijas - Krievijas pierobežas ūdenstilpnēs”.

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta īstenošana: 01.06.2020. - 31.10.2020.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums:     16987,17 EUR

Zivju fonda finansējums:     16987,17 EUR

Projekta mērķis:

Nodrošināt Valsts robežsardzes Ludzas, Valsts robežsardzes Daugavpils un Valsta robežsardzes  Aviācijas pārvaldes ar aprīkojumu, lai veiktu akvatorijas monitoringu, fiksētu un sodītu nelikumīgas maluzvejnieku darbības, nodrošinot zivju resursu aizsardzības pasākumus Daugavpils, Kārsavas, Ludzas un Viļakas  novadu ūdenstilpnēs.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

  1. RIB tipa laivas ar aprīkojumu un 5 Zs dzinēju iegāde (3 gab.);
  2. Bezpilota lidaparātu (3 kompl.) iegāde un 6 amatpersonu apmācību nodrošināšana.

Projektu īstenošanas rezultātā:

Daugavpils, Kārsavas, Ludzas un Viļakas novadu ūdenstilpnēs, tiks veikts regulārs akvatorijas monitorings, kā rezultātā samazināsies maluzvejniecība un tiks ievēroti makšķerēšanas noteikumi. Samazināsies ūdenstilpnēs izvietotie nelegālie zvejas rīki, uzlabosies zivju populācija un tiks nodrošināti zivju aizsardzības pasākumi.

Projektu finansē Zivju fonds. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Andris Rijkuris

tālr. 67075661

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv