Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Ilustratīvs dronu foto

Valsts zivju fonda ietvaros ir notikusi iepirkuma procedūra, kā rezultātā 2020.gada 31.jūlijā Rīgā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Yukon” par 3 dronu ar komplektāciju piegādi Valsts robežsardzes vajadzībām un pakalpojuma sniegšanu kopējo summu 9900 EUR. Noslēgta līguma ietvaros 2020.gada 20.oktobrī tika piegādāti 3 droni ar komplektāciju un apmācītas 6 Valsts robežsardzes amatpersonas.

FOTO: Zivju fonda logo

Projektu finansē Valsts zivju fonds.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Andris Rijkuris

tālr. 67075661

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv