Statuss:
Īstenošanā
FOTO: Laivas ilustratīvs foto

Zivju fonda ietvaros ir  notikusi cenu aptauja, kā rezultātā 2020.gada 31.jūlijā noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dulkan”, par 3 RIB tipa laivu ar dzinēju iekšējiem ūdeņiem piegādi Valsts robežsardzes vajadzībām  par summu 7 042,2 EUR.

FOTO: Zivju fonds

Projektu finansē Valsts zivju fonds.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

Kontaktpersona:

Andris Rijkuris

tālr. 67075661

e-pasts: andris.rijkuris@rs.gov.lv