covid19

No šā gada 10. jūnija netiek veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu uz valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, tāpat uz vai no šīm valstīm ir aizliegti personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežšķērsošanas vietām, tas ir, uz Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas uz Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, kā arī ārzemniekiem, kuri šķērso Latvijas teritoriju tranzītā, lai atgrieztos savs pastāvīgās dzīvesvietas valstī, kā arī Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, lai, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, atgrieztos savā mītnes zemē, tajā skaitā Latvijā.

Izņēmums attiecībā uz pārvietošanās aizliegumu ir arī transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes, kas ierodas Latvijā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus, pasažieri, kas tiek pārvietoti ar valsts gaisa kuģiem vai militāro transportu, ar privātajiem un biznesa gaisa kuģiem vai atpūtas kuģošanas līdzekļiem (ja ir ne vairāk par pieciem pasažieriem), jūrnieki, lai tie varētu atgriezties Latvijā vai arī nokļūt savā darba vietā uz kuģa, kā arī ārvalstu diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kas šķērso Latvijas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas arī uz Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros, pilna laika un apmaiņas programmās studējošajiem, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un studiju organizēšanu klātienē, sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuri atbilst MK 2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 37.10 punkta prasībām, ārzemniekiem, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas pakalpojuma saņemšanai ir saskaņojusi Veselības inspekcija, kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu, Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuri atbilst MK 2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 37.13. punkta prasībām.

No 12. oktobra plkst. 00.00 visām Latvijas Republikā ieceļojošām personām obligāti jāaizpilda elektroniskā anketa tīmekļvietnē Covidpass.lv.

Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas.

Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Kods ir nepieciešams, lai pārvadātāji, Veselības inspekcija, Valsts policija, pašvaldības policija un robežsargi varētu pārliecināties par noteikto ierobežojumu ievērošanu.

Ja gadījumā QR kods tiks nozaudēts, mājaslapā ir izveidota funkcija “saņemt QR kodu” atkārtoti, ievadot e-pasta adresi.

Covidpass.lv jāreģistrējas arī gadījumā, ja Latviju šķērso tranzītā. Iebraucot Latvijā, katru reizi jāreģistrējas arī transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Savukārt Latvijas pierobežas iedzīvotājiem, kas mācās, strādā, vai saņem medicīniskos pakalpojumus Lietuvā vai Igaunijā, kā arī Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju, jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa reizi 30 dienās.

Elektronisko ieceļotāju reģistrācijas sistēmu IECIS, kas turpmāk kalpos kā elektroniska pašdeklarēšanās sistēma (apliecinājuma anketa) personām, kuras ierodas vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm ir izstrādājis Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs  sadarbībā ar VP, VRS  un SPKC.

Papildus informācija par covidpass.lv lietošanu: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/piesardziga-celosana/covidpasslv-iecelotaju-apliecinajuma-anketa

 

No 15.janvāra ieceļošanai būs jāuzrāda arī negatīvs Covid-19 testa rezultāts.

Lai ieceļotu Latvijā būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Savukārt, ja persona nav infekcioza, tad būs jāuzrāda  ārsta izziņa, izziņa par antivielu esamību vai cits medicīnisks dokuments, kas to apliecina.

  • Covid-19 tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai šķērsojot Latvijas robežu individuāli, piemēram, ar savu automašīnu;
  • testam  ir jābūt atzītam valstī, no kuras persona izceļo;
  • tas ir jāuzrāda drukātā veidā vai elektroniski (personas viedierīcē);
  • testa rezultāts vai izziņa var būt angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja apliecinājumu uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, tas var būt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

No 25. janvāra, iebraucot Latvijā, būs derīgs tikai viena veida tests - polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (Polymerase chain reaction (PCR) test).

PĶR tests tiek plaši izmantots visā pasaulē, jo tā ir starptautiski atzīta precīzākā metode, lai noteiktu Covid-19.