covid19

Biežāk uzdotie jautājumi:

Personām, kuras ir atgriezušies no tā saucamajām “sarkanajām” valstīm (valstu saraksts), jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Latvijā var ieceļot, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) izstrādātās vadlīnijas. Ceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Ja persona ierodas no “drošās” valsts, bet tranzītā caur “nedrošo valsti”, tad pašizolācija ir jāievēro, līdz ar to, lai izvairītos no nepieciešamības ievērot pašizolāciju, jāizvēlas cits atgriešanās maršruts.

Valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, atrodams SPKC mājaslapas sadaļā “Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19”.

Vairāk par rīcību, iebraucot Latvijā, tai skaitā pašizolāciju, atrodams SKPC mājaslapas sadaļā “Ja atgriezies/iebrauc Latvijā”.

Apliecinājums par negatīvu testu ir Covid-19 testa rezultāts,  ārsta izziņa, ārsta izziņa par antivielu esamību vai cits medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza. 

 • Apliecinājums par negatīvu testu  ir jāuzrāda pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana. Pārvadātājam apliecinājumu jāuzrāda primāri drukātā veidā, ja tas nav iespējams, tad elektroniskā formā.
 • Ja persona ieceļo ar autotransportu, bet neveic komercpārvadājumu, atzīmei par testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā Covidpass.lv anketā. Negatīva testa esamību pārbaudīs Valsts robežsardze vai Valsts policija.[1]
 • Testa apliecinājumam ir jābūt  angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja testa rezultātus uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, testa rezultātus var uzrādīt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

[1] Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

Ceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, atrodams Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapas sadaļā “Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19”.

No 15. janvāra tiem pasažieriem, kuri izmantos starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, lai ierastos Latvijā ar lidmašīnu, autobusu vai vilcienu, 72 stundas pirms došanās ceļā būs jāveic Covid-19 tests. No 25.janvāra tiks pieņemts tikai un vienīgi Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā PCR testa, (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma), negatīvs rezultāts. Savukārt Covid – 19 pārslimojušajiem būs jāuzrāda ārsta izziņa.

Ja pasažieris nebūs spējīgs uzrādīt testa rezultātu - izdrukātu vai  elektroniski viedierīcē -, vai ārsta izziņu, tam tiks atteikta iekāpšana  transportlīdzeklī. Testa rezultātam vai ārsta izziņai ir jābūt angļu, franču, krievu vai izlidošanas valsts oficiālajā valodā. Izmantot pārvadātāja pakalpojumus varēs tikai, uzrādot negatīvu testa rezultātu. Šī norma attiecas arī uz tiem, kas iecerējuši ierasties Latvijā ar privāto transportlīdzekli. Testa rezultāts būs jānorāda covidpass.lv anketā, ko varēs pārbaudīt Latvijas robežsardze un policijas pārstāvji.[1]

Noteikti arī izņēmuma gadījumi, kad tests pirms ieceļošanas Latvijā nav jāveic:

 • Bērniem līdz 11 gadu vecumam
 • Pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem, jūrniekiem, kas dodas uz vai no savas darbavietas, tranzīta pasažieriem, kuri nepamet lidlauka kontrolējamo zonu, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem
 • Tests netiks prasīts pierobežas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību

Pēc atgriešanās no ārvalstīm, kurās ir augsta saslimstība ar Covid-19, ir obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija, bet atsevišķām personu kategorijām (ārstniecības personām, izglītības iestāžu darbiniekiem u.c.) – 14 dienu pašizolācija, ko noteiktos gadījumos drīkst pārtraukt jau 10.dienā.

Pašizolācijas neievērošana darba vietā un darba laikā

Izņēmumi pieļaujami tiem ārvalstu iedzīvotājiem no riska valstīm, kuru:

 • ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei (var netikt piemērota pašizolācija darba pienākumu veikšanas laikā un vietā) (uzzini vairāk!)
 • ierašanās mērķis Latvijā ir dalība starptautiskos sporta pasākumos (uzzini vairāk!)

Vairāk par rīcību iebraucot Latvijā SKPC mājaslapas sadaļā “Ja atgriezies/iebrauc Latvijā”.

[1]Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

No 2021. gada 15. janvāra atļauti starptautiskie pasažieru pārvadājumi.

No Latvijas varēs ceļot ar starptautiskajiem pasažieru pārvadātājiem (lidsabiedrībā, autotransportu, vilcienu, kuģiem) uz Eiropas Savienības valstīm un Eiropas ekonomiskās zonas  (ES valstis un Islande, Lihtenšteina un Norvēģija ) robežās, kā arī uz Šveici un Apvienoto Karalisti.

Vienlaikus Ārlietu ministrija aicina neceļot bez ārkārtējas nepieciešamības! Ja tomēr nepieciešams doties uz ārvalstīm, šeit (https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/celo-drosi-2/10-atgadinajumi-veiksmigam-celojumam/celojumu-bridinajumi-par-valstim-un-teritorijam)  var iepazīties ar ieteikumiem drošākai ceļošanai.

Jā! Jums par pašizolācijas pārtraukšanu jāpaziņo Valsts policijai un ceļā obligāti jāizmanto sejas maska (gan sabiedriskajā transportā, gan lidostā un citās vietās).

Paziņot par izmaiņām var: 

 • informējot policistu, kurš sazinās ar personu, lai pārliecinātos, ka tiek ievērota pašizolācija;
 • nosūtot rakstisku apliecinājumu uz e-pastu pasts@vp.gov.lv;
 • sazinoties ar to policijas iecirkni, kura apkalpojamā teritorijā persona uzturas. 

Atbildes uz jautājumiem par valsts robežas šķērsošanu iegūsi, zvanot uz tālruni +371 67075616, savukārt atbildes par uz citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem iegūsi, zvanot uz vienoto Covid-19 uzziņu tālruni 8345.

 

No šā gada 10. jūnija netiek veikti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu uz valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, tāpat uz vai no šīm valstīm ir aizliegti personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežšķērsošanas vietām, tas ir, uz Latvijas - Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas uz Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, kā arī ārzemniekiem, kuri šķērso Latvijas teritoriju tranzītā, lai atgrieztos savs pastāvīgās dzīvesvietas valstī, kā arī Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, lai, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, atgrieztos savā mītnes zemē, tajā skaitā Latvijā.

Izņēmums attiecībā uz pārvietošanās aizliegumu ir arī transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes, kas ierodas Latvijā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus, pasažieri, kas tiek pārvietoti ar valsts gaisa kuģiem vai militāro transportu, ar privātajiem un biznesa gaisa kuģiem vai atpūtas kuģošanas līdzekļiem (ja ir ne vairāk par pieciem pasažieriem), jūrnieki, lai tie varētu atgriezties Latvijā vai arī nokļūt savā darba vietā uz kuģa, kā arī ārvalstu diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kas šķērso Latvijas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai.

Pārvietošanās aizliegums neattiecas arī uz Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros, pilna laika un apmaiņas programmās studējošajiem, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un studiju organizēšanu klātienē, sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuri atbilst MK 2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 37.10 punkta prasībām, ārzemniekiem, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas pakalpojuma saņemšanai ir saskaņojusi Veselības inspekcija, kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu, Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuri atbilst MK 2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 37.13. punkta prasībām.

No 12. oktobra plkst. 00.00 visām Latvijas Republikā ieceļojošām personām obligāti jāaizpilda elektroniskā anketa tīmekļvietnē Covidpass.lv.

Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas.

Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Kods ir nepieciešams, lai pārvadātāji, Veselības inspekcija, Valsts policija, pašvaldības policija un robežsargi varētu pārliecināties par noteikto ierobežojumu ievērošanu.

Ja gadījumā QR kods tiks nozaudēts, mājaslapā ir izveidota funkcija “saņemt QR kodu” atkārtoti, ievadot e-pasta adresi.

Covidpass.lv jāreģistrējas arī gadījumā, ja Latviju šķērso tranzītā. Iebraucot Latvijā, katru reizi jāreģistrējas arī transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Savukārt Latvijas pierobežas iedzīvotājiem, kas mācās, strādā, vai saņem medicīniskos pakalpojumus Lietuvā vai Igaunijā, kā arī Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju, jāaizpilda elektroniskā apliecinājuma anketa reizi 30 dienās.

Elektronisko ieceļotāju reģistrācijas sistēmu IECIS, kas turpmāk kalpos kā elektroniska pašdeklarēšanās sistēma (apliecinājuma anketa) personām, kuras ierodas vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm ir izstrādājis Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs  sadarbībā ar VP, VRS  un SPKC.

Papildus informācija par covidpass.lv lietošanu: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/piesardziga-celosana/covidpasslv-iecelotaju-apliecinajuma-anketa

 

No 15.janvāra ieceļošanai būs jāuzrāda arī negatīvs Covid-19 testa rezultāts.

Lai ieceļotu Latvijā būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa rezultāts. Savukārt, ja persona nav infekcioza, tad būs jāuzrāda  ārsta izziņa, izziņa par antivielu esamību vai cits medicīnisks dokuments, kas to apliecina.

 • Covid-19 tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī, piemēram, lidmašīnā vai šķērsojot Latvijas robežu individuāli, piemēram, ar savu automašīnu;
 • testam  ir jābūt atzītam valstī, no kuras persona izceļo;
 • tas ir jāuzrāda drukātā veidā vai elektroniski (personas viedierīcē);
 • testa rezultāts vai izziņa var būt angļu, franču, vācu, krievu valodā vai pārvadātāja pakalpojumu izmantošanas gadījumā arī tās valsts valodā, no kuras persona ceļo uz Latviju. Ja apliecinājumu uzrāda Valsts robežsardzei vai Valsts policijai, iebraucot Latvijā no Igaunijas un Lietuvas, tas var būt arī lietuviešu vai igauņu valodā.

No 25. janvāra, iebraucot Latvijā, būs derīgs tikai viena veida tests - polimeriāzes ķēdes reakcijas (PĶR) tests (Polymerase chain reaction (PCR) test).

PĶR tests tiek plaši izmantots visā pasaulē, jo tā ir starptautiski atzīta precīzākā metode, lai noteiktu Covid-19.

No 2021. gada 11. februāra līdz ārkārtējās situācijas beigām Latvijā varēs ieceļot tikai  būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ.

Sākot ar 11. februāri, personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem  vai privāto transportlīdzekli Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības  gadījumos:

 •          darbs,
 •          mācības, studijas,
 •          ģimenes apvienošana,
 •          medicīnas pakalpojumu saņemšana,
 •          tranzīts,
 •          nepilngadīgo pavadīšana,
 •          atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 •          bēres.

Personām, sākot no 15. februāra, ir pienākums Latvijas Republikas teritoriju šķērsot tranzītā 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas personu uzraudzības sistēmas tīmekļvietnē covidpass.lv. Pastāv arī izņēmumi:

 • transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekam, kravas vai tehnisko reisu apkalpes loceklim, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 72 stundu laikā;
 • starptautisko pasažieru pārvadājumu pasažierim, kuram Latvijas Republikas teritorija tranzītā jāšķērso 48 stundu laikā;
 • gaisa kuģa pasažierim, kurš šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 stundām, ja tas var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam;
 • kuģa un gaisa kuģa apkalpes loceklim, kā arī jūrniekam, kuram jānokļūst savā darbavietā uz kuģa, gaisa kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā, nav noteikts stundu limits.

Atceļ Covid-19 testa veikšanas nepieciešamību profesionālajiem kravas transportlīdzekļu vadītājiem

Regulējuma maiņa, atceļot Covid-19 testa veikšanu kravas transportlīdzekļa vadītājiem, ir nepieciešama, lai mazinātu administratīvo un finansiālo slogu autopārvadātājiem, saglabājot preču plūsmas nepārtrauktību un ievērojot gan sabiedrības veselības, gan ekonomikas darbības vajadzības. Jaunais regulējums stājas spēkā no 27. februāra.

Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu, transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem, tai skaitā, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās, iebraucot Latvijā, Covid-19 tests nav jāveic. Jaunais regulējums nosaka, ka arī profesionālajiem kravas transportlīdzekļu vadītājiem Covid-19 tests nebūs jāveic, pildot darba pienākumus vai, ja tie dodas uz darba pienākumu veikšanas vietu vai atgriežas no tās.