Ņemot vērā valstī noteiktos Covid-19 ierobežojošos pasākumus, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai» no 2020. gada 10. jūnija ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Ministru kabineta noteikumos ir noteiktas arī personu kategorijas, attiecībā uz kurām nav attiecināmi ārējās robežas šķērsošanas ierobežojumi.

Ievērojot, ka robežšķērsošanas vietās ar vien tiek konstatētas samērā daudzas personas, attiecībā uz kurām nav attiecināmi ārējās robežas šķērsošanas izņēmumi, Valsts robežsardze aicina personas pirms plānotā ceļojuma rūpīgi pārliecināties par tiesībām šķērsot ārējo robežu.

Ņemot vērā, ka personas bieži vien nav pārliecinātas par savām tiesībām šķērsot ārējo robežu konkrētajā situācijā, Valsts robežsardze ikdienā saņem ievērojamu daudzumu iesniegumu ar lūgumu sniegt skaidrojumu par tiesībām šķērsot ārējo robežu vai arī atļaut to izņēmuma kārtībā. Turklāt, jāatzīmē, ka samērā liela daļa iesniegumu tiek iesniegti pēdējā brīdī tieši pirms plānotās ārējās robežas šķērsošanas.

Ievērojot, ka katrs iesniegums ir jāizskata objektīvi pēc būtības, iedziļinoties konkrētajā situācijā balstoties uz iesniedzēja norādītajiem faktiskajiem apstākļiem un dokumentiem, atbildes sagatavošana aizņem noteiktu laiku.
Iesniegumu likuma 5.panta trešā daļa noteic, ka Iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Tādēļ, lai izvairītos no situācijām, kad personai ierodoties konkrētajā robežšķērsošanas vietā, netiek atļauta ārējās robežas šķērsošana, aicinām iesniegumus iesniegt savlaicīgi pirms plānotā ceļojuma un ārējās robežas šķērsošanu plānot TIKAI pēc atbildes saņemšanas.

Sagatavoja:

Kristīne Pētersone

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore

tālr. 67075739, mob. 28364592

e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv