Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) integrācija ar informācijas centra uzturēto biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS)

Projekta īstenotājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Valsts robežsardzi

Projekta mērķis: Veikt uzlabojumus robežu apsardzības tehniskajos risinājumos, veicinot mūsdienu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un drošības situācijai atbilstošu un efektīvu biometrijas datu apstrādi Eiropas Savienībā.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. - 31.12.2017.

Finansējums: 703 823 EUR
(no tiem Fonda finansējums: 527 867 EUR, valsts budžets: 175 956 EUR)

Projekta pasākumi:

• Tehnisko specifikāciju izstrāde;

• Prasību realizācija;

• Risinājuma ieviešana.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

• Izstrādāta Programmatūras prasību specifikācija (PPS) un Programmatūras projektējuma apraksts (PPA), kas nosaka prasības Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskajai platformai;

• Izstrādāts programmatūras risinājums (Biometrijas datu apstrādes sistēmas programmatūras versija);

• Migrēti dati no VRS AFIS uz BDAS tehnoloģisko platformu;

• Izstrādāta saskarne ar NVIS;

• Nodrošināta datu atkalizmantošana;

• Tiesībsargājošo iestāžu piekļuve gan vēsturiskajiem VRS AFIS datiem, kas pārnesti uz Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģisko platformu, gan jauniegūtajiem biometrijas datiem.

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Ieva Jansone
e-pasts Ieva.Jansone@ic.iem.gov.lv
tel. 67208643