Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: „Semināri, izglītība un apmācība atgriešanās procesa kompetento valsts iestāžu darbiniekiem attiecībā uz atpakaļ sūtīšanas pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas 4.prioritāte:
„Atbalsts Kopienas standartiem un atgriešanās pārvaldības labākā prakse".

4.2. aktivitāte: „Semināri, izglītība un apmācība atgriešanās procesa kompetento valsts iestāžu darbiniekiem attiecībā uz atpakaļ sūtīšanas pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem".

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 22 925 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 17 194 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 5 731 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2011.gada janvāris - 2011.gada jūnijs.

Projekta vispārējais mērķis:
Veicināt atgriešanās jomas uzlabošanu, pilnveidojot kompetento valsts iestāžu darbinieku profesionalitātes līmeni, kas ļaus veiksmīgi pielietot labākos ES dalībvalstu integrētas atgriešanas sistēmas modeļus.

Projekta specifiskais mērķis:
Optimizēt Valsts robežsardzes darbu, nodrošinot to ar nepieciešamo amatpersonu skaitu, kuri ir apmācīti atbilstoši darba specifikas prasībām.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • organizēti 2 apmācību semināri Rīgā - Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē. Semināros tiks pieaicināti lektori no Šveices, Slovākijas, Austrijas, Ungārijas, Dānijas, Somijas un tulks, kurš nodrošinās semināru tulkošanu latviešu-angļu-latviešu valodās. Semināros tiks apmācītas kopā 72 Valsts robežsardzes amatpersonas.

  • organizēti 2 apmācību kursi Polijas robežsargu apmācību centrā Ketrzyn, lai paaugstinātu 16 Valsts robežsardzes amatpersonu teorētiskās un praktiskās zināšanas personu konvojēšanas jomā, tai skaitā ārkārtas gadījumos.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

1.apmācību kurss „Trešo valstu pilsoņu konvojēšanas praktiskie un tiesiskie aspekti"

Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas projekta Nr.EAF/2009/5 „Semināri, izglītība un apmācība atgriešanās procesa kompetento valsts iestāžu darbiniekiem attiecībā uz atpakaļ sūtīšanas pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem" ietvaros no š.g. 18.aprīļa līdz 22.aprīlim Polijā (Ketrzyn) tiek īstenots 4.pasākums - 1.apmācību kurss „Trešo valstu pilsoņu konvojēšanas praktiskie un tiesiskie aspekti".

Apmācību kurss tiek īstenots sadarbībā ar Polijas robežsardzes mācību centru Ketrzynā. Kopā tiek apmācītas 8 Valsts robežsardzes amatpersonas no VRS Rīgas, Daugavpils pārvaldēm un Valsts robežsardzes koledžas. Šīs amatpersonas ikdienā nodarbojas praktisko pasākumu nelegālo imigrantu atgriešanai mītnes zemē organizēšanu, kā arī nelegālo imigrantu apsardzi izmitināšanas vietās.

2010.gada 22.decembrī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika noslēgta vienošanās Nr.EAF/2009/5 par kārtību projekta Nr.EAF/2009/5 „Semināri, izglītība un apmācība atgriešanās procesa kompetento valsts iestāžu darbiniekiem attiecībā uz atpakaļ sūtīšanas pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem" īstenošanai.

Minētā projekta mērķis ir optimizēt Valsts robežsardzes darbu, nodrošinot to ar nepieciešamo amatpersonu skaitu, kuras ir apmācītas atbilstoši darba specifikas prasībām.
Apmācību kurss tiek organizēts ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Šo projektu Valsts robežsardze realizē laika posmā no 2011.gada janvāra līdz 2011.gada 30.jūnijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv

tālr: 67075741

 

Publicēšanas datums: 18.04.2011.

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasts: ilze.stasa@rs.gov.lv

tālr: 67075741

 

Publicēšanas datums: 06.01.2011.