Statuss:
Īstenošanā

2019.gada Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes realizēja Projektu Nr. VRS/PMIF/2018/2 „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)" (turpmāk- Projekts).

Ir sasniegts projekta tiešais mērķis - Uzlabota Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāte aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

2019.gada programmas ietvaros Projekts realizēts 131 698 EUR apmērā, no tiem Fonda finansējums - 98 773 EUR, valsts budžeta finansējums - 32 925 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā:

• nodrošināta 204 ārzemnieku, tai sk. patvēruma meklētāju uzturēšana un izmitināšana: sniegti tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumi; nodrošināti ar uzturēšanu, nodrošināti ar pirmās nepieciešamības precēm; nodrošināti ar medikamentiem, nodrošināti ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV izdevumiem);

• nodrošināta medicīniskā palīdzība 2 ārzemniekiem;

• nodrošināta vakcinācija 14 Valsts robežsardzes amatpersonām.

FOTO: ES karogs

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Kontaktpersona:

Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661