Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" 4. specifiskā mērķa „Īpašs gadījums" nacionālās prioritātes: Pārcelšana 4.1. / Pārvietošana un nodošana 4.2. aktivitātei „Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, pārvietošanas programmas ietvaros".

Projekta īstenošana: 01.02.2016. - 31.12.2017.

Projekta budžets:
Projekta kopējais finansējums: 647 000 EUR
Eiropas Savienības finansējums: 647 000 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums: 0 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp īstenojot praktisku sadarbību, kā arī stiprināt un attīstīt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus.

Projekta tiešais mērķis: Latvijas apstākļiem atbilstošu procedūru piemērošana personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

• nodrošināt sadarbības koordinatoru un sadarbības koordinatoru funkciju uzraugošo amatpersonu iesaistīšanos patvēruma meklētāju atlasē Grieķijā un Itālijā;

• nodrošināt sadarbības koordinatoru un sadarbības koordinatoru funkciju uzraugošo amatpersonu dalību sanāksmēs Grieķijā un Itālijā, sekmēt veiksmīgu pārvietošanas procesa realizāciju;

• pieņemt pieteikumus par patvēruma piešķiršanu;

• iepazīstināt patvēruma meklētājus ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• ievadīt patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumus "Eurodac" sistēmā, lai veiktu datu pārbaudes informācijas sistēmās patvēruma meklētāju identitātes noskaidrošanai;

• veikt patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• veikt patvēruma meklētāju identifikāciju;

• procesuālo darbību nodrošināšanai izmantot tukla pakalpojumus;

• sagatavot patvēruma meklētāju lietu materiālus un iesniegt PMLP tālāko darbību veikšanai.

 

Projektu īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta 481 personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Grieķijas un Itālijas uz Latviju.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Grieķijas un Itālijas uz Latviju"

Valsts robežsardze, realizējot Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" projektu Nr. VRS/PMIF/2016/3 „Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju", laika posmā no 2016.gada 1.februāra līdz 2018.gada 30.jūnijam nodrošināja 294 personu, tai sk. 153 bērnu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu no Grieķijas un 34 pieaugušu personu pārvietošanu no Itālijas uz Latviju. Projekta īstenošanas rezultātā:

• tika pieņemti pieteikumi par patvēruma piešķiršanu;

• patvēruma meklētāji tika iepazīstināti ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• tika veiktas patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• tika veikta patvēruma meklētāju identifikācija;

• procesuālo darbību nodrošināšanai tika izmantoti tukla pakalpojumi.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 21.07.2018.

Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Grieķijas un Itālijas uz Latviju"

Valsts robežsardze, realizējot Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" projektu Nr. VRS/PMIF/2016/3 „Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju", laika posmā no 2016.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.decembrim nodrošināja 294 personu, tai sk. 153 bērnu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu no Grieķijas un 27 pieaugušu personu pārvietošanu no Itālijas uz Latviju. Projekta īstenošanas rezultātā:

• tika pieņemti pieteikumi par patvēruma piešķiršanu;

• patvēruma meklētāji tika iepazīstināti ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• tika veiktas patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• tika veikta patvēruma meklētāju identifikācija;

• procesuālo darbību nodrošināšanai tika izmantoti tulka pakalpojumi.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 11.01.2018.

Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Grieķijas un Itālijas uz Latviju"

Valsts robežsardze, realizējot Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" projektu Nr. VRS/PMIF/2016/3 „Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju", laika posmā no 2016.gada 1.februāra līdz 2017.gada 30.septembrim nodrošināja 294 personu, tai sk. 153 bērnu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu no Grieķijas un 27 pieaugušu personu pārvietošanu no Itālijas uz Latviju. Projekta īstenošanas rezultātā:

• tika pieņemti pieteikumi par patvēruma piešķiršanu;

• patvēruma meklētāji tika iepazīstināti ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• tika veiktas patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• tika veikta patvēruma meklētāju identifikācija;

• procesuālo darbību nodrošināšanai tika izmantoti tukla pakalpojumi.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

Publicēšanas datums: 10.10.2017.

 

Valsts robežsardze, realizējot Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" projektu Nr. VRS/PMIF/2016/3 „Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju", laika posmā no 2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 26.augustam nodrošināja 55 personu, tai sk. 20 bērnu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu no Grieķijas un 8 pieaugušu personu pārvietošanu no Itālijas uz Latviju. Projekta īstenošanas rezultātā:

• tika pieņemti pieteikumi par patvēruma piešķiršanu;

• patvēruma meklētāji tika iepazīstināti ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• tika veiktas patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• tika veikta patvēruma meklētāju identifikācija;

• procesuālo darbību nodrošināšanai tika izmantoti tukla pakalpojumi.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 29.08.2016.

 

Valsts robežsardze, realizējot Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" projektu Nr. VRS/PMIF/2016/3 „Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju", laika posmā no 2016.gada 1.februāra līdz 2016.gada 26.augustam nodrošināja 55 personu, tai sk. 20 bērnu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanu no Grieķijas un 8 pieaugušu personu pārvietošanu no Itālijas uz Latviju.

Projekta īstenošanas rezultātā:

• tika pieņemti pieteikumi par patvēruma piešķiršanu;

• patvēruma meklētāji tika iepazīstināti ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• tika veiktas patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• tika veikta patvēruma meklētāju identifikācija;

• procesuālo darbību nodrošināšanai tika izmantoti tukla pakalpojumi.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661

 

 

Publicēšanas datums: 29.08.2016.

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts Andris.Rijkuris@rs.gov.lv
tel. 67075661