Statuss:
Noslēdzies

attels

Projekta nosaukums: Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība

Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts robežsardzi

Projekta mērķis: Attīstīt migrāciju un patvērumu atbalstošās informācijas sistēmas, lai vāktu, uzkrātu, analizētu un izplatītu datus un statistiku par personām un plūsmām, tādējādi veicinot un stiprinot sadarbību starp migrācijas un patvēruma procesā iesaistītajām institūcijām.

Projekta īstenošana: 01.01.2018. - 31.12.2020.

Projekta budžets:

 

Kopējais pieprasītais finansējums - 1 328 526 EUR
(no tiem Fonda finansējums: 996 394 EUR, valsts budžeta finansējums: 332 132 EUR)

 

Projektā plānotie pasākumi:

  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana);

  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas "Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma" pilnveidošana;

  • VMIS lietotāju apmācība par jaunajām izmaiņām sistēmas funkcionalitātē;

  • Papīra personu lietu dokumentu digitalizēšana.

 

Veikto pasākumu rezultātā tiks pilnveidotas un attīstītas migrāciju un patvērumu atbalstošās informācijas sistēmas, kā arī tiks uzlabota sadarbība starp migrācijas un patvēruma procesā iesaistītajām institūcijām.

Rezultāti no 01.01.2019. līdz 16.12.2019.

2. pasākums "Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstīšana": Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra (PMR) un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes "lietotāju noslodzes kontu" izstrāde)
• Ar izstrādātāju AS "RIX Technologies" notiek darbs pie VMIS programmatūras pilnveidošanas un attīstīšanas darbiem, un uz šo brīdi ir saņemti divi nodevumi. Pirmais nodevums - VMIS PMR apakšsistēmas papildinājumi (paplašināts PMR iekļaujamo datu apjoms un papildināta VRS datu ievade sākotnējā anketas datu apjomā; pilnveidotas lietvedības, pabalstu un izmitināšanas sadaļas), otrais nodevums - 1. versija „lietotāju noslodzes kontiem".
• Uzsākta Valsts robežsardzes amatpersonu un Pārvaldes darbinieku apmācība par Patvēruma meklētāju reģistrā pilnveidoto funkcionalitāti.

3. pasākums "IeM IC Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas pilnveidošana": IeM Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas "Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma" pilnveidošana. (Pasākumu īsteno IeM Informācijas centrs laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.)
Notiek specifikācijas izstrāde iepirkumam par Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas uzlabošanu, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp VMIS Patvēruma meklētāju reģistru un IeM Informācijas centra Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmu.

4. pasākums "Patvēruma meklētāju un uzturēšanās atļauju personu lietu digitalizēšana"
• Noslēgusies patvēruma meklētāju personu lietu digitalizēšana;
• Notiek darbs pie uzturēšanās atļauju personu lietu kārtošanas un digitalizēšanas.

 


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona:
Atis Jurjāns
Projekta vadītājs
Tel. +371 67829723
E-pasts: atis.jurjans@pmlp.gov.lv

 

Kontaktpersona:
Ilze Vijupe
IeM Informācijas centrs
Starptautiskās sadarbības daļas vecākā referente
Tel. +371 67208541
E-pasts: ilze.vijupe@ic.iem.gov.lv


 

Publicēšanas datums: 16.12.2019.

Rezultāti no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.:

2. pasākums "Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstīšana": Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes "lietotāju noslodzes kontu" izstrāde)

• Sadarbībā ar Somiju, Iekšlietu ministrijas vadītā projekta „Latvijas iekšlietu sektora iestāžu darbības efektivitātes palielināšana (1.posms)" ietvaros, izstrādātas rekomendācijas "lietotāju noslodzes kontu" izstrādei un ieviešanai VMIS.

• Veikta VMIS programmatūras funkcionalitātes pilnveidošanas un attīstīšanas darbu tehniskās specifikācijas izstrāde.

3. pasākums "IeM IC Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas pilnveidošana": IeM Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas "Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma" pilnveidošana. Pasākumu īstenos IeM Informācijas centrs laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.

• Apstiprinātas nepieciešamās saskarnes prasības datu apmaiņas nodrošināšanai starp VMIS Patvēruma meklētāju reģistru un IeM Informācijas centra Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmu.

4. pasākums "Patvēruma meklētāju un uzturēšanās atļauju personu lietu digitalizēšana"

• Nodrošināta patvēruma meklētāju personu lietu digitalizēšana.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona:
Atis Jurjāns
Projekta vadītājs
Tel. +371 67829723
E-pasts: atis.jurjans@pmlp.gov.lv

 

Kontaktpersona:
Ilze Vijupe
IeM Informācijas centrs
Starptautiskās sadarbības daļas vecākā referente
Tel. +371 67208541
E-pasts: ilze.vijupe@ic.iem.gov.lv


 

Publicēšanas datums: 31.12.2018.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 

Kontaktpersona:
Atis Jurjāns
Projekta vadītājs
Tel. +371 67829723
E-pasts: atis.jurjans@pmlp.gov.lv

 

Kontaktpersona:
Ilze Vijupe
IeM Informācijas centrs
Starptautiskās sadarbības daļas vecākā referente
Tel. +371 67208541
E-pasts: ilze.vijupe@ic.iem.gov.lv


 

Publicēšanas datums: 23.01.2018.