Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveidi".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas 4.prioritāte:
„Atbalsts Kopienas standartiem un atgriešanās pārvaldības labākā prakse".

4.4. aktivitāte: „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide ".

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 32 610 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 24 457 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 8 153 LVL. Projekta īstenošanas laiks ir 2011.gada jūlijs - 2012.gada jūnijs.

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta specifiskais mērķis:
Izveidot konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu, kā arī izveidot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • Realizējot Projektu Valsts robežsardzes amatpersonām, kuru pienākumos ietilpst aizturēto ārzemnieku konvojēšana, būs nodrošināta iespējama piemērot profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas kursus atkarībā no viņu darba specifikas prasībām, kas veicinās efektīvu finanšu līdzekļu apgūšanu, kā arī sniegs Valsts robežsardzei iespēju mazināt tieši „vājos punktus" personāla darbībā un apmācību procesā.
  • Projekta ietvaros būs izstrādāta konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību programma, kuru turpmāk varēs realizēt Valsts robežsardzes koledžā, kā arī Valsts robežsardzes koledžā būs izveidota konvojnieku apmācībām nepieciešamā tehniskā bāzē (mācību auditorija ar lidmašīnas daļas (18 vietas) un mikroautobusa (12 vietas) maketiem).
  • Realizējot Projektu tiks nodrošināta nelegālo imigrantu atgriešanas jomas attīstība un minētājā jomā iesaistīto Valsts robežsardzes amatpersonu efektīvs, uz zināšanām balstīts, darbs.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide" ietvaros Valsts robežsardzes koledža realizē pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta ietvaros ir uzsākts darbs pie konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu programmas izstrādes. Tajā ir iesaistītas Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas un Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma lietu nodaļas priekšnieks majors M.Hoņavko. Valsts robežsardzes koledža ar M.Hoņavko 2011.gada 1.septembrī noslēdza Uzņēmuma līgumu par piedalīšanos konvoja kvalifikācijas celšanas apmācību kursa programmas izstrādē. M.Hoņavko beidz Uzņēmuma līgumā norādītos darbus ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.maijam.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  06.09.2011.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide " ietvaros Valsts robežsardzes koledža realizē pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta mērķis ir izveidot konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu, kā arī izveidot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

Šā gada 17.oktobrī izsludināti 2 iepirkumi - „Konvojēšanas mikroautobusa salona maketa (12 vietām izveidošana" (id.Nr. VRK 2011/02 EAF) un „Konvojēšanas lidmašīnas salona maketa (18 vietām izveidošana" (id.Nr. VRK 2011/03 EAF). Realizējot iepriekš minētos iepirkumus, tiks izveidota mācību auditorija ar maketiem apmācības procesa nodrošināšanai.

Tuvākajā laikā tiks iegādāta biroja tehnika un mēbeles mācību auditorijas aprīkošanai.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  25.10.2011.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide" ietvaros Valsts robežsardzes koledža realizē pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta mērķis ir izveidot konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu, kā arī izveidot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

Šā gada 10.novembrī izsludināti 2 iepirkumi - „Konvojēšanas mikroautobusa salona maketa (12 vietām izveidošana" (id.Nr. VRK 2011/06 EAF) un „Konvojēšanas lidmašīnas salona maketa (18 vietām izveidošana" (id.Nr. VRK 2011/07 EAF). Realizējot iepriekš minētos iepirkumus, tiks izveidota mācību auditorija ar maketiem apmācības procesa nodrošināšanai.

Uz iepriekš izsludinātajām iepirkuma procedūrām piedāvājumi netika iesniegti.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  14.11.2011.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide " ietvaros Valsts robežsardzes koledža realizē pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta mērķis ir izveidot konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu, kā arī izveidot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

Valsts robežsardzes koledža veica tirgus izpēti, kā rezultātā tika iegādāta dažāda biroja tehnika un mēbeles mācību auditorijas aprīkošanai: dators (portatīvais), videokamera, foto spoguļkamera digitālā, LCD televizors ar antenu, DVD kinozāle, stendi, TV galdiņš, datora galds, aizslēdzamie skapji (vitrīnas), projektora galds. Cita nepieciešamā biroja tehnika (printeris, kopētājs un ekrāns pārnēsājamais) tika iegādāta Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

Minētā aprīkojuma un tehnikas kopējās izmaksas sastāda Ls 4046,64.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  29.12.2011.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide " ietvaros Valsts robežsardzes koledža realizē pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta mērķis ir izveidot konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu, kā arī izveidot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

Uz 2011.gada 10.novembrī izsludinātajiem 2 iepirkumiem - „Konvojēšanas mikroautobusa salona maketa (12 vietām) izveidošana" (id.Nr. VRK 2011/06 EAF) un „Konvojēšanas lidmašīnas salona maketa (18 vietām) izveidošana" (id.Nr. VRK 2011/07 EAF) piedāvājumus tika iesnieguši 2 pretendenti uz katru no minētajiem iepirkumiem.

Iepirkuma komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumā „Konvojēšanas mikroautobusa salona maketa (12 vietām) izveidošana" atzina to par atbilstošu un pieņēma lēmumu slēgt līgumu par kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 4000 ar SIA „Mobilās sistēmas", savukārt iepirkumā „Konvojēšanas lidmašīnas salona maketa (18 vietām) izveidošana" atzina to par atbilstošu un pieņēma lēmumu slēgt līgumu par kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 12110 ar IK „Latgales galdnieks". Realizējot iepriekš minētos iepirkumus, mācību auditorija tiks aprīkota ar maketiem apmācības procesa nodrošināšanai.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  09.01.2012.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide" ietvaros Valsts robežsardzes koledža realizē pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta mērķis ir izveidot konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu, kā arī izveidot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

2012.gada februārī tika uzsākta Konvojēšanas lidmašīnas salona maketa uzstādīšana mācību auditorijā.

Projekta ietvaros turpinās darbs pie Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas projekta izstrādes. Programmas mērķis ir sniegt un pilnveidot VRS amatpersonām teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ārzemnieku konvojēšanas un izraidīšanas pasākumu plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un veikšanā, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem veicināt to personu atpakaļnodošanu, kuras uzturas valsts teritorijā nelikumīgi, kas kopumā nodrošina Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu pasākumu realizāciju.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  27.02.2012.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide " ietvaros Valsts robežsardzes koledža realizē pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta mērķis ir izveidot konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu, kā arī izveidot atbilstošu materiāli - tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

2012.gada martā tika pabeigta Konvojēšanas mikroautobusa salona maketa (12 vietām) par kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 4000 un Konvojēšanas lidmašīnas salona maketa (18 vietām) par kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 12110 izveidošana un uzstādīšana mācību auditorijā. Konvojēšanas mikroautobusa salona maketu izgatavoja un uzstādīja SIA „Mobilās sistēmas", bet Konvojēšanas lidmašīnas salona maketu izgatavoja un uzstādīja IK „Latgales galdnieks".

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  30.03.2012.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide " ietvaros Valsts robežsardzes koledža realizē pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta mērķis ir izveidot konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu, kā arī izveidot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

2012.gada aprīlī tika pabeigta atbilstošas materiāli - tehniskās bāzes izveidošana konvojnieku apmācību nodrošināšanai. Valsts robežsardzes koledžas Sporta Mācību centrā izveidota konvojnieku apmācību auditorija, kas aprīkota ar Konvojēšanas mikroautobusa salona maketu (12 vietām) par kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 4000, Konvojēšanas lidmašīnas salona maketa (18 vietām) par kopējo summu bez pievienotās vērtības nodokļa Ls 12110, mēbelēm un biroja tehniku. Konvojēšanas mikroautobusa salona maketu izgatavoja un uzstādīja SIA „Mobilās sistēmas", bet Konvojēšanas lidmašīnas salona maketu izgatavoja un uzstādīja IK „Latgales galdnieks".

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  30.04.2012.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide" ietvaros Valsts robežsardzes koledža realizē pasākumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanu.

Projekta mērķis ir izveidot konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kursu, kā arī izveidot atbilstošu materiāli tehnisko bāzi konvojnieku apmācību nodrošināšanai, tādejādi nodrošinot Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju.

2012.gada 23.maijā Valsts robežsardzes priekšnieks apstiprināja projekta ietvaros izstrādāto Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programma. Programmas mērķis ir sniegt un pilnveidot VRS amatpersonām teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ārzemnieku konvojēšanas un izraidīšanas pasākumu plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un veikšanā dienas un nakts laikā, izmantojot dažāda veida transportu (lidmašīnas, specializētie VRS transportlīdzekļi), kā arī, saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem īstenot to personu atpakaļnodošanu, kuras uzturas valsts teritorijā nelikumīgi, kas kopumā nodrošina Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu imigrācijas kontroles pasākumu realizāciju.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  28.05.2012.

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas ietvaros Valsts robežsardze pabeidza realizēt projektu Nr. IA/VRS/EAF/2010/2 „Konvoja kvalifikācijas paaugstināšanas kursa programmas izstrāde un apmācību tehniskās bāzes izveide" (turpmāk- Projekts).

Projekta mērķis ir sasniegts, izveidots konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācību kurss (izstrādāta un apstiprināta Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programma), kā arī izveidota atbilstoša materiāli tehniskā bāze konvojnieku apmācību nodrošināšanai, lai nodrošinātu Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas pasākumu realizāciju, kas ietver sevī ar mēbelēm un biroja tehniku aprīkotu mācību auditoriju, kur apmācību vajadzībām uzstādīti arī divi maketi.

Projektam paredzētais kopējais finansējums bija 32 610 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums - 24 457 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 8 153 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks bija 2011.gada jūlijs - 2011.gada jūnijs.

Projekta īstenošanas rezultātā Valsts robežsardzes koledžā (Rēzekne, Zavoloko 8):

  • izstrādāta Konvojnieku kvalifikācijas celšanas apmācības programma, kuru turpmāk varēs realizēt Valsts robežsardzes koledžā. Programmas mērķis ir sniegt un pilnveidot VRS amatpersonām teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ārzemnieku konvojēšanas un izraidīšanas pasākumu plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un veikšanā dienas un nakts laikā, izmantojot dažāda veida transportu (lidmašīnas, specializētie VRS transportlīdzekļi), kā arī, saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem īstenot to personu atpakaļnodošanu, kuras uzturas valsts teritorijā nelikumīgi, kas kopumā nodrošina Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu imigrācijas kontroles pasākumu realizāciju.
  • konvojnieku apmācības auditorija aprīkota ar biroja tehniku, mēbelēm (dators (portatīvais), videokamera, foto spoguļkamera digitālā, LCD televizors ar antenu, DVD kinozāle, printeris, kopētājs un ekrāns pārnēsājamais, kā arī stendi, TV galdiņš, datora galds, aizslēdzamie skapji (vitrīnas), projektora galds) un 2 maketiem - Konvojēšanas mikroautobusa salona makets (12 vietām) un Konvojēšanas lidmašīnas salona makets (18 vietām) VRS amatpersonu apmācības procesa nodrošināšanai.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  30.07.2012.

Kontaktpersona: Artūrs Gaveika

e-pasts: arturs.gaveika@rs.gov.lv

tālr: 64603695

 

Publicēšanas datums:  18.08.2011.