Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta prioritāte un aktivitāte: 2010.gada programmas 4. Prioritāte: „Atbalsts Kopienas standartiem un paraugprakse atgriešanās pārvaldības jomā".
4.3.2. aktivitāte „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība".

Projekta īstenošana: 01.12.2011. - 31.05.2012.

Projekta izmaksas: Projektam paredzētais finansējums ir 12 808 LVL.

Projekta vispārējais mērķis: Veicināt sadarbību ar citu valstu dienestiem, lai saīsinātu informācijas saņemšanas un lēmuma pieņemšanas laiku par ārzemniekiem, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot un pilnveidot to VRS amatpersonu svešvalodu zināšanas, kas saistīti ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanas jautājumu risināšanu .

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: Projekta ietvaros plānots organizēt svešvalodu apmācību kursu Latvijā kopā no 10 līdz 18 VRS amatpersonām.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • Veicot amatpersonu svešvalodu apmācību, tiks uzlabota to sniegto konsultāciju kvalitāte, tiks nodrošināta ātra un efektīva nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana, kā arī tiks uzlabota sadarbība ar trešo valstu kompetentām iestādēm.
  • Projekta īstenošanas rezultātā svešvalodu zināšanas būs uzlabojušas no 10 līdz 18 VRS amatpersonas, kuras pēc projekta noslēguma zināšanas turpinās izmantot tiešo darba pienākumu veikšanā, kā arī varēs sadarboties ar citu valstu dienestiem un piedalīties atgriešanās procedūru pilnveidošanā, veicinot atgriešanās sistēmas attīstību.

Apmācība tiks veikta izmantojot valsts budžeta un Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas līdzekļus. Tiks nodrošināta efektīvas, pastāvīgas un ilgstošas sadarbības izveidošana un uzlabošana ar dalībvalstu imigrācijas dienestiem.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekta Nr.IA/VRS/EAF/2010/6 „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība" ietvaros Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde izsludināja iepirkumu „Svešvalodu apmācības" (iepirkuma identifikācijas Nr. VRSGP2011/08EAF/EBF), par svešvalodu apmācību kursu Latvijā kopā no 10 līdz 18 VRS amatpersonām.  

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

E-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums: 19.12.2011.

Projekta „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība" ietvaros ar šā gada 19. martu 5 Valsts robežsardzes amatpersonas uzsākušas angļu valodas apmācības ( Rīga - 2 un Daugavpilī - 3), ar šā gada 5. martu 6 Valsts robežsardzes amatpersonas uzsākušas franču valodas apmācības (Rīgā - 3 un Daugavpilī - 3), savukārt ar šā gada 19. martu 3 Valsts robežsardzes amatpersonas uzsākušas arābu valodas apmācības Rīgā. Šīs svešvalodu apmācības plānots realizēt līdz 2012.gada 30.maijam.

Projektu „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība" Valsts robežsardze īsteno Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas ietvaros un pamatojoties uz 2011.gada decembrī starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju noslēgto vienošanos Nr. IA/VRS/EAF/2010/6 par projekta „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība" īstenošanu.

Projekts tiek īstenots no 2011.gada 1.decembra līdz 2012.gada 31.maijam, tam paredzētais finansējums ir 12 808 LVL.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

E-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums: 19.03.2012.

Valsts robežsardze Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas Atgriešanās fonda (turpmāk- Fonds) 2010.gada programmas ietvaros īstenoja projektu „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība" (turpmāk- Projekts).

Fonda ietvaros starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju 2011. gada 21. decembrī tika noslēgta vienošanās Nr. IA/VRS/EAF/2010/6 par projekta „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku valodu apmācība" īstenošanu.

Šā gada 29.jūnijā noslēdzās Projekts, kura ietvaros 5 Valsts robežsardzes amatpersonas sekmīgi pabeidza angļu valodas apmācības ( Rīga - 2 un Daugavpilī - 3), 6 Valsts robežsardzes amatpersonas sekmīgi pabeidza franču valodas apmācības (Rīgā - 3 un Daugavpilī - 3) un 3 Valsts robežsardzes amatpersonas sekmīgi pabeidza arābu valodas apmācības Rīgā.

Projekta īstenošanas rezultātā tika:

  • uzlabotas Valsts robežsardzes amatpersonu prasmes, sazinoties ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijā;

  • uzlabota saziņa ar trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un imigrācijas dienestiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, identitāti, pilsonību un atgriešanas iespējām;

  • paaugstinātas Valsts robežsardzes amatpersonu spējas iepazīties ar to dokumentu saturu, kurus saņem Valsts robežsardze gan no juridiskām personām, gan fiziskām personām, un kas ir saistīti ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus;

  • uzlabotas Valsts robežsardzes amatpersonu prasmes iepazīstināt un izskaidrot personām, kas pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, lēmumu par izraidīšanas būtību;

  • nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Kontaktpersona: Sandis Panga

E-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums: 02.07.2012

Kontaktpersona: Sandis Panga

E-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums: 29.12.2011.