Statuss:
Noslēdzies

attelsattelsattels

Projekta nosaukums: „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai".

Projekta īstenotājs:Valsts robežsardze.

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2009.gada programmas 1. prioritāte: „Atbalsts dalībvalstu stratēģiskas pieejas atgriešanās pārvaldībai izstrādei".
1.2.1. aktivitāte „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai".

Projekta īstenošana:
01.07.2010. - 30.06.2011.

Projekta izmaksas:
Projektam paredzētais finansējums ir 87851 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis:
Organizēt piespiedu izraidīšanas operācijas, izmantojot komerciālos avioreisus:
- piespiedu izraidīšanas operāciju laikā nelegālo imigrantu un eskorta nodrošināšana ar minimāli nepieciešamajiem pārtikas produktiem;
- pilnveidot personāla, kas iesaistīts piespiedu izraidīšanas operāciju realizācijā, izmantojot komerciālos avioreisus, praktiskās zināšanas atbilstoši darba specifikas prasībām.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
• iegādāts speciālais aprīkojums (izraidāmajiem - sasaistes līdzekļi un eskortam - speciālais apģērbs un ekipējums);
• organizēti vismaz 6 piespiedu izraidīšanas pasākumi, kuru rezultātā tiks izraidīti vismaz 27 nelegālie imigranti.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
• nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;
• valsts robežsardzes amatpersonas pilnveidojušas zināšanas un iemaņas nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanas jomā;
• nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze izraidījusi 34 ārzemniekus

Laika posmā no 2010. gada 1. jūnija līdz 2011. gada 1. janvārim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu Valsts robežsardze veica 34 ārzemnieku izraidīšanu uz to izcelsmes valstīm: Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Kazahstānu, Tadžikistānu, Ganu, Peru, Armēniju, Turciju, Gruziju, Tunisiju.

Eiropas Atgriešanās fonda 2009. gada programmas projekta Nr. EAF/2009/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai" ietvaros papildus tika iegādāts speciālais ekipējums Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras izraidīšanas laikā konvojē izraidāmos ārzemniekus.

Izraidīšanas pasākumus un ekipējuma iegādi līdzfinansēja Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas 2010. gadā sastādīja 25568 Ls.

Eiropas Atgriešanās fonda projekts palīdz Valsts robežsardze nodrošināt ātru un efektīvu ārzemnieku piespiedu izraidīšanu. Projekts turpināsies līdz š. g. 30. jūnijam.

attelsattels

attelsattels

attels

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība


 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  05.01.2011.

Eiropas atgriešanās fonda ietvaros 2011.gadā izraidīti 10 ārzemnieki

Realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas projektu Nr. EAF/2009/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai" laika posmā no šā gada 1.janvāra līdz 1.aprīlim Valsts robežsardze uz to izcelsmes valstīm - Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Tadžikistānu, Moldovu, Armēniju, Maroku un Afganistānu - izraidījusi 10 ārzemniekus. Kopumā laika posmā no 2010. gada 1. jūnija līdz 2011. gada 1. aprīlim projekta ietvaros izraidīti 46 ārzemnieki.

Projektu Valsts robežsardze realizē kopš pērnā gada 1.jūlija un tā kopējās izmaksas uz 2011.gada 1.aprīli sastāda 30 453.51 Ls.

Projekta mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu nelegālo imigrantu izraidīšanas mehānisma īstenošanu, tas ir, organizēt ārzemnieku piespiedu izraidīšanu no Latvijas Republikas teritorijas, izmantojot komerciālos avioreisus, tajā skaitā piespiedu izraidīšanas laikā nodrošināt nelegālos imigrantus un eskortu ar minimāli nepieciešamajiem pārtikas produktiem, kā arī pilnveidot personāla, kas iesaistīts piespiedu izraidīšanas pasākumu realizācijā, izmantojot komerciālos avioreisus, praktiskās zināšanas atbilstoši darba specifikas prasībām.

Projekts turpināsies līdz šā gada 30.jūnijam un tā rezultātā tiks nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu, pilnveidotas amatpersonu zināšanas un iemaņas nelegālo imigrantu izraidīšanas jomā, kā arī nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

Kopumā projektam paredzētais finansējums ir 87 851 lats.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība


 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  31.03.2011.

Eiropas atgriešanās fonda ietvaros izraidīti 58 ārzemnieki

Realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas projektu Nr. EAF/2009/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai" laika posmā no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30. jūnijam Valsts robežsardze uz aizturēto ārzemnieku izcelsmes valstīm - Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Tadžikistānu, Kazahstānu, Uzbekistānu, Moldovu, Armēniju, Alžīriju, Ganu, Peru, Armēniju, Turciju, Tunisiju, Gruziju, Maroku un Afganistānu - izraidījusi 58 ārzemniekus.

Papildus minētā projekta ietvaros tika iegādāts speciālais ekipējums Valsts robežsardzes amatpersonām, kas izraidīšanas laikā konvojē izraidāmos ārzemniekus, kā arī tika iegādāti un izraidāmajiem ārzemniekiem izsniegti sausās pārtikas komplekti.

Izraidīšanas pasākumus, ekipējuma iegādi un izraidāmo ārzemnieku ēdināšanu izraidīšanas laikā līdzfinansēja Eiropas Savienība.

Tika sasniegts projekta mērķis, proti, ir nodrošināta Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstoša nelegālo imigrantu izraidīšanas mehānisma īstenošana, tas ir, veikti pasākumi ārzemnieku piespiedu izraidīšanai no Latvijas Republikas teritorijas, izmantojot komerciālos avioreisus, tajā skaitā piespiedu izraidīšanas laikā nelegālie imigranti nodrošināti ar minimāli nepieciešamajiem pārtikas produktiem, kā arī pilnveidotas personāla, kas iesaistīts piespiedu izraidīšanas pasākumu realizācijā, izmantojot komerciālos avioreisus, praktiskās zināšanas atbilstoši darba specifikas prasībām.

Projekta rezultātā tika nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanas jomā izpilde, kā arī nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana, tika pilnveidotas amatpersonu zināšanas un iemaņas nelegālo imigrantu izraidīšanas jomā.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība


 

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  30.06.2011.

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasts: sandis.panga@rs.gov.lv

tālr: 67075754

 

Publicēšanas datums:  01.08.2010.