Statuss:
Noslēdzies

attels

2019.gada 30.decembrī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr. VRS/PMIF/2019/5 par Projekta «Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3.posms)» īstenošanas kārtību.

Projekta nosaukums: «Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3.posms)»

 

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda nacionālās programmas 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa Nr. 3 «Atgriešana» (Return) aktivitātes Nr. 15 «Atbalsts iestādei piespiedu izraidīšanas nodrošināšanai» (Provision of support for the organisation and improvement of forced return) ietvaros definētas projekta aktivitātes ārzemnieku piespiedu izraidīšanas jomā. Minētās aktivitātes vērstas uz to, lai uzlabotu un nodrošinātu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu VRS.

Projekta īstenošana: 01.01.2020. - 31.12.2022.

Projekta budžets:

Kopējais pieprasītais finansējums 351 737,00 EUR
Pieprasītais fonda finansējums 263 803,00 EUR
Pieprasītais valsts budžeta finansējums 87 934,00 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu, ātru un efektīvu trešo valstu pilsoņu, kas nelikumīgi uzturas valstī (turpmāk ārzemnieki) piespiedu izraidīšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis: Nodrošināt ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu Valsts robežsardzē.
 

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: izraidīti vismaz 180 nelegālie imigranti.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;

• nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts: Sandis.Panga@rs.gov.lv
Tālr.: 67075754, Fakss: 67075756


Publicēšanas datums: 10.01.2020.