Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Fiziska persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Lai kuģošanas līdzekļi vai transportlīdzekļi, kas nav pakļauti obligātai reģistrācijai valsts reģistros, varētu tikt izmantoti pierobežas joslā iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža, tie ir jāreģistrē Valsts robežsardzē.
Valsts robežsardze personām izsniedz pastāvīgās un terminētās reģistrācijas izziņas.
Pastāvīgo reģistrācijas izziņu bez termiņa ierobežojuma izsniedz, ja kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) pierobežas joslā ir deklarējis dzīvesvietu vai viņam pieder nekustamais īpašums pierobežas joslā.
Terminēto reģistrācijas izziņu izsniedz uz iesniegumā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu, personai, ja tā vēlas izmantot kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli zvejai, makšķerēšanai, peldēšanās vai citām darbībām iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža uz noteiktu laiku.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pastāvīgo reģistrācijas izziņu, kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs), kurš pierobežas joslā ir deklarējis dzīvesvietu vai viņam pieder nekustamais īpašums pierobežas joslā, iesniedz iesniegumu Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā patstāvīgās reģistrācijas izziņas saņemšanai.
    Lai saņemtu terminēto reģistrācijas izziņu, kuģošanas līdzekļa vai transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs), kurš vēlas izmantot kuģošanas līdzekli vai transportlīdzekli zvejai, makšķerēšanai, peldēšanās vai citām darbībām iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža uz noteiktu laiku, iesniedz iesniegumu Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā terminētās reģistrācijas izziņas saņemšanai.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu